nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred – Angleščina

V šestem razredu se učenci angleščine še bolj poglobijo v jezik. Raziskujejo slovnične strukture, razširjajo svoje besedišče in se učijo preprostih fraz. Skozi različne aktivnosti, kot so branje, pisanje in konverzacija, razvijajo sposobnost razumevanja in izražanja v angleškem jeziku. Poleg tega spoznavajo kulturo angleško govorečih držav in se učijo o običajih ter tradicijah. Angleščina v šestem razredu nadaljuje gradnjo temeljev za nadaljnje učenje tujih jezikov in spodbuja radovednost ter razumevanje drugih kultur.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Angleščina

Body plurals
Can cant places
Clock
Free time
Havent hasnt got days
Inonat negatives
Introduction numbers colours
Present continuous tense
This these prices has have got
Town


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .