nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Fizika

V devetem razredu fizika nadaljuje z raziskovanjem kompleksnih fizikalnih konceptov. Učenci se poglabljajo v področja kot so mehanika, termodinamika, elektrika in magnetizem. Razumejo zakone gibanja in sile ter se učijo o osnovnih načelih energije in delovanja električnih tokov. Poleg tega se osredotočajo na bolj poglobljene fizikalne koncepte, kot so valovanje in elektromagnetno sevanje. Z eksperimenti in praktičnimi vajami razvijajo razumevanje fizikalnih fenomenov ter logično povezovanje teorije s praktičnimi aplikacijami v vsakdanjem življenju.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Delo in energija

– Energijske pretvorbe
– Kinetična energija
– Klanec in škripec
– Klanec
– Moč
– O delu in energiji
– Potencialna energija
– Prementanka
– Prožnostna energija
– Računanje dela
– Škripec
– Vzvod
– Energije besedilne naloge
– Računanje kinetične energije
– Računanje potencialne energije

Temperatura, notranja energija, toplota

– Energija križanka
– Energija se ohranja
– Energijski zakon
– Izparilna toplota
– Notranja energija
– Odisnost vrelišča in tališča od tlaka in primesi
– Specifična toplota
– Sprememba notranje energije
– Sprememba notranje energije s toploto
– Sprememba notranje energije z delom
– Spremembe agregatnega stanja teorija
– Talilna toplota
– Temperatura
– Temperaturno raztezanje kapljevin
– Temperaturno raztezanje računanje
– Temperaturno raztezanje trdnih snovi
– Tlak plina
– Toplotni tok
– Zgradba snovi

Električni tok

– Električna moč
– Električna napetost
– Električni naboj električna sila
– Električni prevodniki in izolatorji
– Električni tok
– Električni upor in ohmov zakon
– Električno delo
– Energijski zakon
– Influenca elektroskop
– Kratki stik in varovalka
– Osnovni elementi električnega kroga
– Strela
– Tok električni naboj besedile naloge
– Tok in napetost različne vezave
– Učinki električnega toka
– Upor žic in drsni upornik
– Zakon o ohranitvi električnega naboja
– Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov

Magnetna sila

– Delovanje magnetne sile
– Električno in magnetno polje
– Elektromotorji
– Indukcija in transformator
– Magnetna sila
– Tuljava in elektromagnet

Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon

– Besedilne naloge
– Drugi newtonov zakon
– Enakomerno pospešeno gibanje
– Enakomerno pospešeno gibanje besedilne naloge
– Graf v(t)
– Grafa v(t) in a(t)
– Hitrost
– Hitrost pot besedilne naloge
– Kroženje
– Navpični met
– Padanje telesa in navpični met
– Pospešek hitrost besedilne naloge
– Pot in graf s(t)
– Sila masa pospešek
– Teorija


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .