nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred – Zgodovina

V sedmem razredu se zgodovina širi na raziskovanje kompleksnejših zgodovinskih obdobij in dogodkov. Učenci raziskujejo obdobja kot so antika, srednji vek in novi vek ter se poglobijo v politične, kulturne in gospodarske vidike teh časov. Poleg spoznavanja ključnih dogodkov in osebnosti se učijo tudi analizirati in razumevati vzroke in posledice zgodovinskih sprememb. Zgodovina v sedmem razredu spodbuja kritično mišljenje, razumevanje preteklosti ter njenega vpliva na sedanji svet. Učenci se učijo brati zgodovinske vire ter razvijajo sposobnost interpretacije in analize preteklih dogodkov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


PRAZGODOVINSKI LJUDJE

Prazgodovina predstavlja obdobje, ki sega od pojava prvih človeških bitij do začetka pisane zgodovine, kar se ocenjuje na približno 3,4 milijone let. V tem času so se dogajale pomembne spremembe in razvoj, ki so oblikovali temelje za razvoj sodobnega človeka. Ena izmed najpomembnejših točk v prazgodovini je prehod od živalskega prednika do homo sapiensa, kar je predstavljalo ključno fazo v razvoju človeške vrste.

 PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM

Prazgodovina na Slovenskem razkriva bogato dediščino, ki sega v daljno preteklost in jo odkrivamo skozi arheološka najdišča. Ta mesta so ključna pri razumevanju življenja in kulture ljudi, ki so naseljevali ozemlje današnje Slovenije v prazgodovinskih časih. Med najpomembnejšimi arheološkimi najdišči na Slovenskem so spodmolovi, jame, kolišča in gradišča.

 UMETNOST PRAZGODOVINSKIH LJUDI

Prizori iz življenja na jamskih slikah, Duhovni svet prazgodovinskega človeka v motiviki na kosteh in lončenini, Razdeljena družba na prizorih situlske umetnosti

Umetnost prazgodovinskih ljudi je eno izmed najosupljivejših pričevanj o njihovem življenju, verovanjih in družbeni organizaciji. Čeprav so bili to ljudje brez pisave, so pustili za seboj bogato dediščino, ki jo razkrivajo številne jamske slike, motivi na kosteh in lončenini ter prizori situlske umetnosti.

 STARI EGIPT – CIVILIZACIJE RODOVITNEGA POLMESECA

Država in ljudje, Arhitekturni dosežki in znanost najstarejših civilizacij in glavne dosežke znanosti, Vera – na primeru prvih civilizacij rodovitnega polmeseca opiši verski sistem in mitologijo.

Stari Egipt in civilizacije Rodovitnega polmeseca so bili izjemno pomembni v zgodovini človeštva, saj so pustili velik vpliv na razvoj civilizacij, arhitekture, znanosti in vere. Ti dve civilizaciji sta imeli bogato zgodovino, ki je oblikovala njihovo državo, ljudi, arhitekturne dosežke, znanost in vero.

 STARA INDIJA, KITAJSKA, AMERIKA

Stara Indija, Kitajska in Amerika so bile ključne civilizacije, ki so pomembno prispevale k svetovni zgodovini z razvojem arhitekture, znanja, umetnosti, družbenih struktur in verovanj. Vsaka od teh civilizacij je imela svoje edinstvene značilnosti in prispevke k človeški kulturi in civilizaciji.

KULTURNA DEDIŠČINA STARIH CIVILIZACIJ EGIPTA, MEZOPOTAMIJE IN BLIŽNJEGA VZHODA

Arhitektura, piramide, templji, Hieroglifi, klinopis in alfabet, Politeizem in monoteizem starega Vzhoda

Kultura starih civilizacij Egipta, Mezopotamije in Bližnjega vzhoda je izjemno bogata in pomembna za razumevanje zgodovine človeštva. Te civilizacije so pustile izjemen pečat v arhitekturi, pisavi in verskih prepričanjih.

 STARA GRČIJA

Kretsko-mikensko obdobje kot temelj grške civilizacije, Mesto ustvarja zgodovino: spartanska in atenska družba, Prva demokracija, Obdobje klasične Grčije postavi temelje evropske misli, Grki kot skupnost in kot tekmeci (grško- perzijske in peloponeške vojne), Aleksander Makedonski poveže tedanje civilizacije

Stara Grčija je ena najpomembnejših civilizacij v zgodovini človeštva, ki je pustila izjemen pečat na mnogih področjih, vključno z politiko, umetnostjo, filozofijo, znanostjo in športom. Njena zgodovina se razteza skozi več obdobij, med katerimi so nekatera posebej izstopala zaradi svojega vpliva na razvoj civilizacije v tem delu sveta in širše.

 RIMSKA DRŽAVA

Mesto postane država, Rim ali Kartagina?, Od republike do cesarstva, Rimljani na tleh današnje Slovenije, Začetki in širjenje krščanstva

Rimsko cesarstvo je bilo eno najmočnejših in najvplivnejših civilizacij v zgodovini, ki je vplivalo na številne vidike družbe, politike, kulture in religije. Ta obsežen imperij je imel dolgo in raznoliko zgodovino, ki jo je vredno raziskati.

 ANTIČNA KULTURA

Vpliv antične religije na kulturo, Antična znanost in filozofija kot temelja evropske misli, grško gledališče in rimski cirkus, Gradbeništvo Rimljanov in Grkov

Antična kultura, ki izvira iz obdobja starih civilizacij Grčije in Rima, je imela izjemen vpliv na razvoj sodobnega sveta v mnogih pogledih. Od umetnosti in arhitekture do znanosti, filozofije in religije je antična kultura oblikovala temelje evropske misli.

 ANTIČNO GOSPODARSTVO

Kmetijstvo in obrt, Trgovina in denarništvo

V antičnih časih je bilo gospodarstvo temeljni del vsakodnevnega življenja, ki je vplivalo na razvoj civilizacij in družb tistega obdobja. Med ključnimi dejavniki antičnega gospodarstva so bila kmetijstvo in obrt ter trgovina in denarništvo, ki so pomembno prispevali k blaginji in razvoju antičnih civilizacij.

 ANTIČNI VSAKDANJIK

Antična družina in načini bivanja, Položaj žensk v stari Grčiji in Rimu,  Antično suženjstvo, Grška vzgoja in rimska izobrazba, Grška pravičnost in rimsko pravo.

Antični vsakdanjik nas popelje v življenje ljudi v antičnem svetu, kjer so družbene strukture, načini bivanja in vrednote oblikovale vsakdanje življenje. Spoznajmo, kako so izgledali družinski odnosi, vloga žensk, institucija suženjstva ter vzgoja in pravo v antični Grčiji in Rimu.

 OBLIKOVANJE NOVE KULTURNE POLITIČNE PODOBE EVROPE

Nastajanje nove Evrope, Karolinška država – srednji vek, Karantanija, Karniola in Spodnja Panonija, Nastajanje evropskih držav, Slovenski prostor v okviru Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti, Plemiči in kmetje, Samostani ohranjajo antično izročilo, Meščani, Kulturni dosežki srednjeveških ljudi in njihov pogled na svet.

Srednji vek je obdobje v evropski zgodovini, ki je sledilo padcu rimskega cesarstva in trajalo od približno 5. do 15. stoletja. To obdobje je zaznamovano s številnimi družbenimi, političnimi, gospodarskimi in kulturnimi spremembami, ki so pripeljale do oblikovanja nove kulture in politične podobe Evrope.

 PROSTOR SODELOVANJA NASPROTIJ MED KULTURAMI

Stičišče civilizacij: Franki, Arabci, Bizanc, Islam in križarji, Osmanski imperij in Evropa

Sredozemlje, ki je bilo zibelka številnih civilizacij in kultur, je skozi zgodovino služilo kot pomembno stičišče sodelovanja in nasprotij med različnimi ljudstvi in kulturami. To območje je bilo zaznamovano s pestrostjo in bogastvom, hkrati pa je bilo tudi prizorišče številnih konfliktov in vojn.

 KULTURNA PODOBA NEEVROPSKIH LJUDSTEV

Indija kot gospodarski in kulturni posrednik med Evropo in Kitajsko, Marko Polo približa Kitajsko Evropi, Mongolska država, Predkolumbovske kulture Amerike

Raziskovanje in spoznavanje kultur neevropskih ljudstev sta bila ključnega pomena za razvoj človeške zgodovine. Indija je ena izmed teh kultur, ki je igrala pomembno vlogo kot gospodarski in kulturni posrednik med Evropo in Kitajsko. Že v antiki je bila Indija znana po svojih bogatih trgovskih poti, ki so povezovale Vzhod in Zahod, omogočajoč izmenjavo blaga, idej, kulture in religije. Med najpomembnejšimi blagom so bila dragocena začimba, kot sta poper in cimet, svila, dragulji ter različna umetniška dela.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .