nova.otroci.org

Nova otroci.org

2. Razred

Drugi razred osnovne šole je ključno obdobje v otrokovem učenju, kjer razvija temeljne veščine branja, pisanja in matematike. V drugem razredu otroci nadgrajujejo svoje bralne sposobnosti in spoznavajo osnove matematike, kot so osnovne operacije in števila do 100. Učni program za drugi razred vključuje tudi druge predmete, kot so naravoslovje, družba in likovna umetnost, kar omogoča raznoliko učno izkušnjo. Poleg učilnice je pomembno, da se otroci v drugem razredu razvijajo tudi socialno in čustveno, saj se učijo sodelovanja in reševanja konfliktov. Učitelji in starši igrajo ključno vlogo pri podpori otrokom v drugem razredu, spodbujajo radovednost ter omogočajo varno in spodbudno učno okolje.

Slovenščina

Slovenščina abeceda

Matematika

Matematika vaje

Spoznavanje okolja