nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred – Geografija

V šestem razredu se geografija osredotoča na raznolikost sveta, vključno z njegovimi naravnimi značilnostmi, kulturami in državami. Učenci raziskujejo kontinente, razumejo osnovne geografske koncepte ter se učijo o vplivu človeka na okolje. Spoznavajo raznolikost naravnih pokrajin, klim, prebivalstva in gospodarstva po svetu. Poleg tega se učijo o geografskih značilnostih in zgodovini Slovenije ter njenih sosednjih držav. Geografija v šestem razredu spodbuja razumevanje sveta, spoštovanje raznolikosti ter pomen globalnih interakcij.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Geografija

– Med kakšne vede štejemo geografijo?
– Kdaj so ljudje raziskovali življenje v svojem okolju?
– S kakšnimi nameni so se ljudje v srednjem veku odpravljali raziskovati nove dežele?
– Kaj so odkrivali na odpravah?
– Kaj proučuje geografija?
– Na kakšna vprašanja išče geografija odgovore?
– Katere narode štejemo med raziskovalce?
– Kdaj so se na pot odpravili prvi Evropejci?
– Razloži besedo geografija!
– Kateri deli Zemlje so ostali neraziskani?
– Kakšne oblike je Zemlja?
– Kako izgleda Zemlja na severnem in južnem polu?
– Kaj je globus?
– Kakšne poloble poznaš?
– Kaj je Ekvator?
– Od katerega tečaja je Ekvator bolj oddaljen?
– Razmisli kaj je celina?
– Kje poteka začetni poldnevnik?
– Kaj je treba upoštevati pri risanju zemljevida?
– Kakšen dogovor imajo znanstveniki, ki rišejo zemljevide?
– Od kod ime poldnevnik?
– Koliko je poldnevnikov na globusu?
– Kje ima Zemlja največjo obseg širine?
– Kje potekajo drugi vzporedniki?
– Zakaj so vzporedniki proti obema tečajema vse krajši?
– Katera vzporednika sta najkrajša?
– Kako se imenujejo črte, ki ležijo severno od Ekvatorja?
– Kaj nam pove zemljepisna širina?
– Od kod merimo Zemljino dolžino?
– Na katerem poldnevniku se združita vzhod in zahod Zemljine dolžine?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .