nova.otroci.org

Nova otroci.org

5. Razred – Matematika

V petem razredu matematike se učenci soočajo z bolj kompleksnimi koncepti, kot so decimalna števila, ulomki in geometrija. Poleg osnovnih računskih operacij se naučijo tudi deliti in množiti z decimalnimi števili ter uporabljati ulomke v vsakdanjih situacijah. Raziskujejo geometrijske oblike in njihove lastnosti ter se učijo reševati probleme, povezane s prostorom in oblikami. Matematika v petem razredu spodbuja razumevanje abstraktnih konceptov ter razvoj logičnega in analitičnega mišljenja. Skozi praktične primere in vaje učenci razvijajo veščine reševanja problemov in matematičnega razmišljanja, ki jim bodo koristile v nadaljnjem šolanju.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Deli celote

– Pobarvaj (polovico, celoto, šestino, tretjino).
– Dopolni kar manjka v zapisu.
– Kolikšen del predmetov je pobarvan?
– Obkroži ustrezen del kroglic.
– Glasno preberi in zapiši z besedo.
– Izračunaj in utemelji.
– Oče je star 45 let. Nik ima petino njegovih let. Koliko je star nik?
– Knjiga ima 384 strani. Mateja je prebrala četrtino knjige. Koliko strani je prebrala?
– Pobarvaj lik, če ima:
a) polovico zelenih kvadratkov
b) četrtino rdečih kvadratkov
c) ostali so modri

Deljenje z dvomestnim številom

– Izračunaj (560 : 70, 810 : 90, 300 : 50, 280 : 40, 630 : 70).
– Izračunaj (78 : 60 = ___, ost. ___, 98 : 10 = ___, ost. ___, 36 : 24 = ___, ost. ___).
– Oče je razdelil 360 kg krompirja v zaboje. koliko zabojev je potreboval?
– Kar ni prav, popravi.
– Koliko dni je 1344 ur?
– Peter ima 680 znamk. rad bi jih zložil v album. na vsako stran gre 15 znak.

Enačbe

– Izračunaj neznano število.
– Izračunaj neznani faktor in naredi preizkus.
– Šestkratnik nekega števila je 42. Poišči to število.
– Količnik je 5, deljenec je 45. Koliko je delitelj?
– Zmnožek je 72, prvi faktor je 8. Koliko je drugi faktor?

Hektoliter, liter, deciliter

– Pretvori (15 hl = ___ l, 13 l =  ___ dl, 2500 l =  ___ hl, 140 dl =  ___ l).
– Spremeni v manjšo mersko enoto.
– Jože in Matej sta točila vodo v steklenico. Jože jo je natočil 7 dl 5 cl, matej pa 0,80 l.
– Uredi merske enote po velikosti: dl, l, cl, ml, hl.

Kilometer, meter, decimeter

– Dopolni (1 km = ___ m = ___ dm = ___ cm= ___ mm).
– Matjaž je velik 165 cm. izrazi njegovo višino v metrih in centimetrih.
– Vrvica je dolga 15 cm in 8 mm. koliko milimetrov je to.
– Jurček vsak dan prehodi do šole 1500 km. koliko kilometrov in metrov je to?
– Izrazi v metrih (900 cm = ___, 200 cm = ___, 6 500 cm = ___, 7 000 cm = ___).

Tona, kilogram, dekagram

– Dopolni (1 t = ___ kg = ___ dag = ___ g = ___ mg).
– Spremeni v tone in kilograme (3 258 kg = ___t  ___kg, 23 987 kg = ___t  ___kg).
– Izrazi v gramih (10 dag = ___, 22 dag = ___, 340 dag = ___, 678 dag = ___).
– Uredi enote po velikosti (3 kg, 600 g, 3000 dag, 8 000 kg, 7 t, 5 dag).

Ura, minuta, sekunda

– Uredi po velikosti (1 dan, 7 min, 14 s, 3600 s, 2 h, 121 min, 22 h, 5 h).
– Dopolni razpredelnico (pred eno uro, čez  pol ure, pred uro in pol).
– Spremeni v manjšo časovno enoto (1 h  20 min, 4 h 10 min, 7 h 30 min, 2 h 40 min).

Mersko število in merska enota

– Merske enote zapiši s krajšavami.
– Dopolni preglednico.
– Obkroži časovne enote.
– Popravi, kar ni prav: Domen je visok 105 kg in tehta 24 km. star je 9 cm.

Množenje in deljenje

– Izračunaj (10 • 10, 100 • 10, 2 000 : 10, 3400 : 10).
– Dopolni (23 • 10, 800 : 100, 345 • 1000).
– Mlinar je zmlel 145 vreč žita. Koliko kg žita je zmlel, če je bilo v vsaki vreči 100 kg žita?
– Janja mora prebrati 150 strani debelo knjigo. Koliko dni bo brala, če bo vsak dan …… ?

Neenačbe

– Na številskem traku označi števila, za katera dana neenačba velja.
– Zapiši števila, za katera velja dana neenačba.
– Neenačbi ustreza le eno izmed spodnjih števil. Katero?

Potence

– Zmnožke zapiši v obliki potenc.
– Zapiši potence kot zmnožke enakih faktorjev.
– Pobarvaj polja s pravilnimi rezultati.
– Zapiši:
a) Potenco z sonovo 5 in stopnjo 6.
b) Potenco z osnovo 9 in stopnjo 3.
c) Potenco z osnovo 8 in potenco 5.
d) Potenco z osnovo 7 in vrednostjo 49

Sestavljeni računi

– Izračunaj čim bolj spretno.
– Zapiši račun in ga izračunaj.
– Podčrtaj, kar moraš izračunati najprej. nato izračunaj.
– Izpolni preglednico.

Seštevanje in odštevanje

– Ustno seštej ali odštej.
– Izračunaj čimbolj spretno.
– Določi neznano število. Naredi preizkus.

Števila do sto tisoč

– Zapisano število zapiši s številko.
– Uredi številke po velikosti. začni z največjim.
– Preberi število in ga zapiši s številko.
– Z rdečo barvico obkroži največje število, z modro pa najmanjše število.

Števila do milijona

– Zapisano število zapiši s številko.
– Uredi številke po velikosti. Začni z največjim.
– Preberi število in ga zapiši s številko
– Z rdečo barvico obkroži največje število, z modro pa najmanjše število.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .