nova.otroci.org

Nova otroci.org

Predšolski-Zmešnjava črk

“Zmešnjava črk” je izzivna igra za predšolske otroke, kjer morajo izmed zmešnjave črk prepoznati določeno črko in jo pobarvati, kar spodbuja prepoznavanje abecede. Ta dejavnost omogoča otrokom, da razvijajo vizualno prepoznavanje črk in se hkrati učijo razlikovati med različnimi abecednimi simboli. Pobarvanje pravilne črke med zmešnjavo je odličen način za krepitev fine motorike, saj otroci natančno sledijo in barvajo posamezne črke. Zmešnjava črk spodbuja tudi kognitivno razmišljanje, saj otroci iščejo določeno črko med drugimi in razvijajo sposobnost vizualnega raziskovanja. Uporaba barvitih ilustracij in privlačnih črk v tej igri omogoča otrokom, da se učijo sestavljati in prepoznavati črke na igriv način.