nova.otroci.org

Nova otroci.org

4. Razred – Matematika

V četrtem razredu se matematika razširi na bolj kompleksne koncepte in operacije. Otroci se poglabljajo v množenje, deljenje, osnove ulomkov ter osnove geometrije. Vsebine so prilagojene, da spodbujajo razvoj logičnega razmišljanja in reševanja bolj zapletenih matematičnih problemov. Skozi interaktivne dejavnosti in praktične primere otroci razvijajo sposobnosti v matematiki, kot so reševanje problemov, interpretacija podatkov in razumevanje oblik. Matematika v četrtem razredu gradi trdne temelje za nadaljnje razumevanje in uporabo matematike v vsakdanjem življenju ter spodbuja radovednost in samozavest pri reševanju matematičnih izzivov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besedilne naloge

– Na šolski prireditvi je nastopalo 6 skupin po 9 učencev in 4 skupine po 6 učencev.
– Izračunaj vsoto števil 244 in 192. Koliko dobiš?
– Vsoto števil 317 in 286 povečaj za 154. Koliko dobiš?
– V cirkusu je zaposlenih 105 plesalk, 42 klovnov, 1 direktor, 72 artistov in 14 krotilcev živali.
– Poišči razliko števil 520 in 310. Koliko dobiš?
– Številu 290 odvzemi 90, nato še 70. Koliko dobiš?
– Število 420 povečaj za 190, nato še za 320. Koliko dobiš?
– Špela je olupila 220 kostanjev, Kaja pa 157 kostanjev. Koliko sta jih olupili skupaj?
– V krokodilji vasi živi 230 krokodilov.
– Veverica je za zimo pripravila 390 lešnikov. Boter polh ji je podaril 210 lešnikov?
– Poišči vsoto števil 293 in 111, nato zmanjšaj za 132. Koliko dobiš?
– Vsota dveh števil je 489. Drugi seštevanec je 256. Koliko je prvi seštevanec?
– Razliki števil 845 in 460 odvzemi 222. Koliko dobiš?
– Izračunaj vsoto števil 150, 350 in 169. Koliko dobiš?
– Številu 364 dodaj 275, odvzemi 123, nato prištej 484. Koliko dobiš?

Deli celote

– Pobarvaj polovico lika.
– Pobarvaj tretjino lika.
– Pobarvaj četrtino lika.
– Pobarvaj petino lika.
– Pobarvaj šestino lika.
– Lik je razdeljen na ____ enake dele. Pobarvana je ____ lika.

Enačbe

– Določi neznano število.
– Drugi seštevanec je 227, vsota je 514. Koliko je prvi seštevanec?
– Zapiši enačbe in jih reši.
– Imaš število 123. Dobiti hočeš 589. Koliko še moraš prišteti?
– Dopolni manjkajoča števila.
– Metka je kupila nekaj znamk. 28 jih je dala sestri Mojci. Ostalo ji je še 47 znamk.

Geometrija

– Nariši drugi del slike.
– Izpolni tabelo (trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog).
– Nariši in označi točke.
– Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah.
– Nariši 3 nesklenjene lomljene črte.

Množenje in deljenje

– Sestavi račune iz števil 9, 6, 54.
– Sestavi račune iz števil 7, 35, 5.
– Sestavi račune iz števil 8, 48, 6.
– Izračunaj.
– Na plavalnem tečaju je 45 učencev. Razdeli jih tako, da bo v vsaki skupini 7 učencev.
– Zamenjaj faktorja in izračunaj.
– Deli.
– Dopolni tabelo.

Pisno seštevanje in odštevanje

– Seštej pisno.
– Številom 154, 78, 136 poišči za 1 večja števila. Za koliko se poveča vsota števil?
– Poišči razliko števil 973 in 485.
– Odštej  pisno.
– Številu 688 odvzemi 345, nato prištej 319.
– Na planinskih pašnikih se je paslo 4056 glav drobnice. Od teh je 2497 koz.
– Izračunaj razliko.
– Vstavi manjkajoče števke.

Pisno množenje in deljenje

– Izračunaj.
– Izpolni tabelo.
– Deli in rešitve preveri s preizkusom.
– Poišči produkt.
– Obkroži večkratnike števila 30.

Računamo do 1.000

– Izračunaj.
– Zapiši krajše in izračunaj.
– Deli števila in zapiši ostanek.
– Izračunaj in preizkusi z množenjem.
– Številu 38 prištej zmnožek števil 4 in 7. Koliko dobiš?
– Od zmnožka števil 9 in 7 odštej zmnožek števil 4 in 5. Koliko dobiš?
– K številu 65 prištej zmnožek števil 4 in 8. Koliko dobiš?

Seštevanje in odštevanje do 1.000

– Izračunaj razliko.
– Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT. Koliko tolarjev sta imeli obe skupaj?
– Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200. Koliko kostanjev sta olupili?
– Dopolni tabelo (seštevanec, vsota).
– Poišči neznani člen.
– Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300. Koliko dobiš?

Števila do 1.000

– Nadaljuj zaporedje.
– Vstavi znak <, >, =.
– Uredi števila od najmanjšega do največjega.
– Reši tabelo (predhodnik, število, naslednik).
– Zapiši z besedo.
– Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
– Besedo poveži z ustreznim številom.
– Obkroži števila, ki so manjša od 780.

Števila do 10.000

– Dopolni tabelo.
– Zapiši z besedo.
– Uredi števila po velikosti. Začni z največjim.
– Besedo poveži z ustreznim številom.
– Izpolni tabelo (za 1000 manjše število).


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .