nova.otroci.org

Nova otroci.org

4. Razred – Družba

V četrtem razredu se predmet družba osredotoča na razumevanje družbe, zgodovine in geografije. Otroci se učijo o zgodovini svoje države, pomembnih dogodkih in osebnostih, ki so oblikovali svet, v katerem živimo. Spoznavajo osnove družbene strukture ter se učijo o vlogi in pomeni družbenih institucij. Z geografskega vidika se osredotočajo na širjenje znanja o zemlji, njenih posebnostih in raznolikosti ter se učijo o državah, njihovih kulturah in geografskih značilnostih. Skozi interaktivne učne pristope otroci razvijajo razumevanje sveta okoli sebe, kulturno zavest ter spoštovanje do različnih kultur in družbenih vidikov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Družba

– Kaj je Družba?
– VsaKdo ima v življenju različne vloge. Kakšne vloge imaš ti?
– Ali se v vseh vlogah ravnamo enako?
– Kaj se pričakuje od ljudi v določenih vlogah?
– Ali imamo ljudje različne vloge tudi, kadar smo sami? zaKaj?
– Ali imamo različne vloge v različnih skupnostih?
– Kaj določa ravnanje v posameznih vlogah?
– Ali so pravila vedno napisana?
– Kaj se zgodi, če vloge pomešamo?
– Kaj pomeni sodelovati?
– Ali je lahko delati v skupini? zaKaj?
– Ali se sodelovanja lahko naučimo?
– Ali je lahko delo v skupini uspešnejše in hitrejše? Kdaj?
– Česa se moramo pri delu v skupini držati?
– Kdo lahko skrbi za zaporedje in čas posameznih dejavnosti pri skupinskem delu?
– Pri iskanju podatkov lahko naredi vsak neKaj. Kaj?
– Kaj naredimo z zbranimi podatki?
– Kaj storimo potem, ko imamo urejene podatke?
– Kako lahko prikažemo ugotovitve?
– Kdaj je sodelovanje mogoče?
– Kako lahko svoje ravnanje v skupini izboljšaš?
– Kaj je strpnost?
– Kaj je prijatelj?
– Ali imamo lahko več prijateljev?
– Kako hitro sklepamo prijateljstva?
– Ali lahko izberemo prijatelja na ukaz?
– Ali smo lahko z vsemi ljudmi prijatelji?
– Kaj pomeni biti prijateljski?
– Ali se s prijatelji tudi spremo?
– Ali se lahko prijateljstvo konča?
– Kako se počutimo, ko  se prijateljstvo konča?
– Ali lahko prisilimo koga, da je naš prijatelj?
– Ali smo ljudje različni?
– Kaj pomeni, da smo ljudje različni?
– Kdaj se najbolje počutimo?
– Kako se počutimo, ko se vse ne odvija tako, kot si želimo?
– Spori so del življenja. Ali so koristni?
– Kako se pogosto končajo spori?
– Kako lahko razumno in miroljubno rešuješ spore?
– Kakšna čustva izražamo ljudje?
– Kakšni bi bili brez čustev?
– Kaj nam dela težave pri sporih?
– Kako lahko pri sporih obvladamo čustva?
– Ali imamo vsi ljudje čustva?
– Ali  lahko poljubno izbiramo, vključimo Ali izključimo čustva?
– Kako pravimo temu, če nas Kdo s svojim ravnanjem namerno prestraši?
– Kaj štejemo pod ustrahovanje?
– Kakšne so lahko posledice ustrahovanja?
– Kje se lahko zgodi ustrahovanje?
– Kdo je lahko ustrahovan?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .