nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred

Osmi razred osnovne šole predstavlja pomembno leto, kjer se učenci pripravljajo na prehod v deveti razred in nato v srednjo šolo.
V osmem razredu se poglobijo v zahtevnejše matematične koncepte, kot so algebra, geometrija in statistika, kar krepi njihove analitične sposobnosti. Jezikovni predmeti v osmem razredu poudarjajo analizo literarnih del, razvoj kritičnega pisanja in komunikacijskih veščin, pripravljajoč učence na izzive, ki jih bodo srečali v srednji šoli. Naravoslovje in družboslovje v osmem razredu vključujeta kompleksnejše teme, spodbujata raziskovalno delo ter pripravljata učence na nadaljnje znanstvene in družbene izzive. Osmi razred hkrati poudarja tudi razvoj socialnih in emocionalnih veščin, saj učenci krepimo svoje sposobnosti sodelovanja, reševanja konfliktov in samostojnega odločanja.

Slovenščina

Matematika

Fizika

Kemija

Zgodovina

Geografija

Biologija

DVZ in etika

Angleščina