nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Biologija

V osmem razredu biologija nadaljuje s poglobljenim razumevanjem živega sveta. Učenci se osredotočajo na bolj kompleksne biološke koncepte, kot so genetika, evolucija in raznolikost živih organizmov. Raziskujejo zgradbo in delovanje živih bitij ter se poglabljajo v razumevanje življenjskih procesov na molekularni ravni. S pomočjo eksperimentov in raznolikih primerov spoznavajo in razumejo biološke mehanizme ter njihov pomen v ekosistemih. Biologija v osmem razredu spodbuja znanstveno razmišljanje, razumevanje bioloških zakonitosti ter pomen biologije za razumevanje živega sveta.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Veda o življenju

– Kaj je biologija?
– Kaj biologija preučuje?
– Na Kaj vplivajo izsledki biologije?
– Komu služijo izsledki biologije?
– Naštej še druge naravoslovne vede!
– Kaj je potrebno upoštevati za popolno razumevanje življenjskih procesov?
– Na Kaj se deli vsaka veda?
– Kaj je ekologija?
– Na katere smeri se deli ekologija?
– Na katere panoge delimo biologijo?
– Kaj vodi znanstvenika raziskovalca?
– Kaj raziskuje znanstvenik?
– Kaj potrebuje znanstvenik?
– Naštej stopnje znanstvenega raziskovanja!
– Kaj je znanost?
– S kom je povezana znanost?
– Kaj so bili znanstveniki v preteklosti?
– Kaj so delali z znanstveniki?
– Kaj se je potem zgodilo z znanstveniki pod pritiski ljudi?
– Naštej pomembne biološke znanstvenike!
– Kaj je postavil Aristotel?
– Kaj je vpeljal Linné?
– Kaj sta postavila Schleiden in Schwann?
– Kako je Hook prispeval k razvoju biološke znanosti?
– Kaj je spoznal Lamarck?
– Kaj je iznašel Fleming?
– Kdo je bil Charles Darwin?
– Kako se imenuje njegova razvojna teorija?
– Kaj so živa bitja?
– Ali se živa bitja razlikujejo od neživih stvari?
– Naštej lastnosti živih bitij!
– Iz kje živa bitja prejemajo snovi?
– Kaj jim daje hrana?
– Kako pravimo rastlinam, ki proizvajajo hrano?
– Kdo se prehranjuje s hrano, ki jo proizvedejo proizvajalci?

Osnove ekologije

– Kaj je ekologija?
– Kaj je življenjski prostor?
– Kako imenujemo življenjski prostor?
– Kdo živi v življenjskem prostoru?
– Kje se pojavljajo posamezne rastlinske ali živalske vrste?
– Kdo vpliva na lastnosti biotopa?
– Katere aktivne vrste razlikujemo glede na nočno – dnevni ritem?
– Kaj so dnevno aktivne vrste?
– Kaj so nočno aktivne vrste?
– Na Kaj vpliva dolžina dneva?
– Kaj je podlaga?
– Katera je najpogostejša podlaga na kopnem?
– Kaj je lahko tudi podlaga?
– Kaj ugotovimo, če se odpravimo na bližnji cvetoči travnik?
– Kdo predstavlja življenjsko združbo travnika?
– Kaj je populacija?
– Zakaj so lahko populacije iste vrste ločene druga od druge?
– Zakaj se organizmi povezujejo med seboj?
– Kako razvrščamo organizme glede na način prehranjevanja?
– Kako še drugače imenujemo avtotrofne organizme?
– Kateri so avtotrofni organizmi?
– Naštej avtotrofne organizme!
– Kateri so heterotrofni organizmi?
– Kaj razlikujemo med heterotrofnimi organizmi?
– Kaj je ekosistem?
– Naštej ekosisteme!
– Kaj predstavlja pomemben del rastlinske odeje na kopnem delu zemlje?
– Od Katerega sloja je odvisno življenje nižjih slojev?
– Zakaj je v bukovem gozdu dovolj svetlobe za podrast le zgodaj spomladi?
– Zakaj v smrekovih gozdovih ni sloja grmičevja in zelišč?
– Katere vrste gozdov nudijo najbolj ugodne razmere za življenje živalskim vrstam ?
– Kateri ekosistem je največji na zemlji?
– Kaj vsebuje vodni ekosistem?
– Kaj se dogaja z vodo?
– Kateri je eden najstarejših umetnih ekosistemov?

Življenska raznovrstnost

– Koliko različnih vrst živali in rastlin živi danes na zemlji?
– Koliko ljudi živi na zemlji?
– Ali sta si vsaj dva človeka po lastnostih čisto enaka?
– Od česa so odvisne lastnosti vseh živih bitjih?
– V katerem svetu je raznolikost izrazitejša?
– Kakšni so organizmi med seboj?
– Komu so organizmi prilagojeni?
– V čem se kaže raznovrstnost ali biodiverziteta življenja na zemlji?
– Kako lahko ugotovimo kakšna je življenjska raznolikost na posameznem območju?
– Kateri so poglavitni vzroki za veliko raznovrstnost življenja v Sloveniji?
– Kateri dejavniki ogrožajo življenjsko raznovrstnost?
– Kakšno konvencijo je podpisala Slovenija?
– Kaj je glavni cilj konvencije o raznovrstnosti?
– Kaj so rezultati teh prizadevanj?
– Katere rastline in živali so na rdečem seznamu?
– Katero je bilo prvo zavarovano območje v Sloveniji?
– Koliko površine je danes zavarovane v Sloveniji?
– Katere so zavarovane varstvene skupine?
– Kaj ogroža živalske in rastlinske vrste, ki uspevajo na mokriščih?
– Kaj se dogaja z mokrišči v bližini prometnic?
– Kako se lahko razprostirajo mokrišča?
– Čemu je izpostavljeno rastlinstvo in živalstvo v mokriščih?
– Zakaj je ogrožen visokodebelni sadovnjak?
– Kaj poraščajo visokodebelni sadovnjaki?
– Kaj raste v takih sadovnjakih?
– Kakšno je sadje s teh dreves?
– Kaj se zgodi s suhimi travniki, ki jih gnojimo?
– Kaj se zgodi, če travnike ne kosimo redno?
– Kaj travnike ohranja takšne kot so?
– Česa ni na žitnih poljih z uvedbo hibridnih vrst?
– S čim zatrejo semena plevelov, ki vseeno vzklijejo?
– Kaj predstavlja žitno polje?
– Zakaj so ogrožene mrtvice?
– Kaj so mrtvice?
– Kaj predstavljajo mrtvice?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .