nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Zgodovina

V devetem razredu se predmet zgodovina posveti kompleksnejšim obdobjem in dogodkom, raziskuje sodobnejšo zgodovino ter politične, družbene in gospodarske vidike preteklosti. Učenci razvijajo bolj poglobljeno razumevanje zgodovinskih procesov ter vpliv zgodovinskih dogodkov na sodoben svet. Poudarek je na analizi virov, razpravah in poglobljeni obravnavi ključnih dogodkov. Zgodovina v devetem razredu spodbuja kritično mišljenje, razumevanje povezav med preteklostjo in sedanjostjo ter pomen preteklih dogodkov za oblikovanje sedanjosti.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


POLITIČNE ZNAČILNOSTI 20 STOLETJA

Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju, Slovenci v 20. in 21. stoletju, od telegrafa do svetovnega spleta, spreminjanje vsakdanjika v 20. stoletju, vojne v 20. in 21. stoletju

Zgodovina 20. in 21. stoletja je zaznamovana z mnogimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi spremembami, ki so oblikovale sodobni svet, vključno s Slovenci in njihovo vlogo v tem turbulentnem obdobju. Preučimo te ključne teme.

 GOSPODARSKE SPREMEMBE V 20 IN 21 STOLETJU

Industrializacija kot gibalo razvitega sveta

Industrializacija je bila ključno gospodarsko in družbeno gibanje v 19. stoletju, ki je oblikovalo sodobni svet in postavilo temelje za nadaljnji gospodarski razvoj v 20. in 21. stoletju.

 SLOVENCI V 20 IN 21 STOLETJU

V 20. in 21. stoletju so se za Slovence odvijali pomembni dogodki in procesi, ki so močno vplivali na njihovo politično, družbeno, kulturno in gospodarsko življenje ter oblikovali njihovo identiteto. Razmere so bile zaznamovane z izzivi, kot so svetovne vojne, gospodarske krize, razpad Jugoslavije in osamosvojitev ter integracija v Evropsko unijo.

 OD TELEGRAFA DO SVETOVNEGA SPLETA

Kateri znanstveni dosežki so najpomembneje vplivali na življenjski slog ljudi v 20. stoletju (komunikacijsko omrežje, promet, medicina ipd.)

V 20. stoletju so se zgodili številni znanstveni dosežki, ki so močno vplivali na življenjski slog ljudi. Med najpomembnejše dosežke spadajo razvoj komunikacijskega omrežja, napredki v prometu, medicini ter tehnološke in znanstvene inovacije.

SPREMINJANJE VSAKDANJIKA V 20 STOLETJU

V 20. stoletju so se odnosi v družini močno spreminjali zaradi različnih družbenih, ekonomskih, političnih in kulturnih dejavnikov, ki so vplivali na splošno družbeno dinamiko.

VOJNE V 20 IN 21 STOLETJU

Glavne značilnosti vojn najnovejšega obdobja (prva svetovna vojna, državljanske vojne, druga svetovna vojna, hladna vojna)

Vojne v 20. in 21. stoletju so imele različne značilnosti, ki so jih ločevale glede na časovno obdobje, politični kontekst, vpletenost držav in uporabljena orožja. Primerjava glavnih značilnosti vojn najnovejšega obdobja, kot so prva svetovna vojna, državljanske vojne, druga svetovna vojna in hladna vojna, nam omogoča vpogled v različne vidike oboroženih spopadov v teh obdobjih.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .