nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred

Deveti razred osnovne šole je zaključno leto, ki postavlja piko na i osnovnošolskemu izobraževanju ter učence pripravlja na vstop v srednjo šolo. V devetem razredu se učenci srečujejo z raznolikimi učnimi vsebinami, ki še dodatno poglabljajo njihovo znanje matematike, slovenščine, naravoslovja in družboslovja. Jezikovni predmeti v devetem razredu poudarjajo literarno analizo, pisanje različnih besedil in kritično razumevanje, kar razvija njihovo jezikovno zrelost. Naravoslovje v devetem razredu prinaša bolj kompleksne teme, kot so kemija, fizika in biologija, spodbuja eksperimentalno delo ter razvija znanstveno razmišljanje. Deveti razred hkrati predstavlja čas, ko se učenci pripravljajo na prehod v srednjo šolo, krepijo svoje raziskovalne in samostojne učne sposobnosti ter razvijajo veščine, ki jih bodo potrebovali v nadaljnjem šolanju.

Slovenščina

Matematika

Fizika

Kemija

Zgodovina

Geografija

Biologija

Angleščina