nova.otroci.org

Nova otroci.org

3. Razred – Besedilne naloge

V tretjem razredu osnovne šole se predmet slovenščina – besedilne naloge osredotoča na razvijanje sposobnosti branja, razumevanja in reševanja nalog. Učenci se srečujejo z besedilnimi nalogami, ki vključujejo zgodbe, probleme in naloge za reševanje. Te naloge spodbujajo razumevanje prebranega, sklepanje, analitično razmišljanje in reševanje praktičnih težav. Učenci se učijo iz besedilnih vsebin izluščiti informacije in rešiti naloge ter razvijajo sposobnost logičnega sklepanja. S tovrstnimi nalogami se spodbuja kritično razmišljanje, razvoj jezikovnih veščin in priprava na nadaljnje branje in razumevanje besedil.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besedilne naloge

Napiši kratko besedilo o svojih počitnicah.
Izberi svoj najljubši letni čas in napiši besedilo.
Napiši pismo svojemu najboljšemu prijatelju ali prijateljici.
Če imaš hišnega ljubljenčka, napiši besedilo o njem.
Izberi svojo najljubšo knjigo in napiši besedilo.
Razloži, zakaj imaš najraje določen predmet v šoli.
Napiši besedilo o svoji družini.
Navedi in opiši svoje tri najljubše igrače.
Napiši besedilo o svojih sanjah in ciljih za prihodnost.
Opiši svoje tri najljubše jedi.
Opiši svoje najljubše športne aktivnosti.
Napiši besedilo, v katerem opišeš tipičen dan v šoli.
Izberi tri svoje najljubše pravljice in napiši, zakaj so ti tako všeč.
Opiši svoje najljubše igre, ki jih igraš zunaj s prijatelji.
Napiši besedilo o svojih izkušnjah z naravo.
Opiši svoje hobije. Kaj rad/a počneš v prostem času.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .