nova.otroci.org

Nova otroci.org

Predšolski-Odštej in napiši

Predšolski otroci se lahko igrajo odštevanje črk, kjer identificirajo in odštevajo zaporedne črke v besedah ter nato zapišejo rezultat. Ta dejavnost spodbuja predšolske otroke k razvoju znanja o vrstnem redu črk in hkrati k razvijanju pisnih spretnosti. Igra odštevaj več zaporednih črk predšolskim otrokom omogoča, da se naučijo abecede in razvijajo svojo zmožnost pisanja. Uporaba barvitih črk in pripomočkov privlači pozornost otrok, kar spodbuja njihovo zanimanje za učenje in pisanje. Ta interaktivna igra omogoča zabavno učenje in razvoj spretnosti, ki so pomembne za nadaljnje pismenstvo predšolskih otrok.