nova.otroci.org

Nova otroci.org

3. Razred – Spoznavanje okolja

V tretjem razredu predmet spoznavanje okolja razširja otrokovo razumevanje sveta okoli njih. Otroci se bolj poglobljeno učijo o naravnih pojavih, kot so vreme, letni časi ter vpliv človeka na okolje. S pomočjo raznolikih dejavnosti, opazovanja in eksperimentiranja razvijajo zavedanje o povezavah med živimi bitji ter okoljem, v katerem živijo. Spodbuja se tudi razumevanje ekosistemov, trajnostnega razvoja ter pomena ohranjanja narave. Skozi raznolike pristope predmet spoznavanje okolja gradi temelje za spoštljiv odnos do okolja in spodbuja radovednost ter odgovornost do sveta, v katerem živijo.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Spoznavanje okolja

Kako se lahko učimo?
Naštej neKaj poklicev!
Kaj je po poklicu tvoja mama?
Kaj je po poklicu tvoj oče?
Kaj bi ti želel postati?
Kje so odrasli v času, ko si ti v šoli?
Kaj odrasli delajo v službi?
Ali je delo, ki ga opravljajo odrasli enako?
Kaj dela oskrbnik v živalskem vrtu?
Kaj delajo policisti?
kako spoznaš policiste?
Kaj uporabljamo pri učenju?
Kaj dela raziskovalka v laboratoriju?
Kaj dela fotograf?
Kaj dela zdravnik?
Kdo zdravi živAli?
Kaj potrebujemo za uspešno opravljanje poklica?
Ali je delo vedno le poklic?
S čim se ljudje ukvarjamo v prostem času?
Naštej neKaj konjičkov!
Ali lahko konjiček preraste v poklic?
Naštej neKaj dejavnosti, ki je lahko konjiček ali poklic!
Kdo lahko otrokom pomaga pri učenju v šoli?
Kaj je poklicno delo?
Kaj si moramo razporediti za uspešno učenje?
Ali z branjem knjig povečaš svoje znanje?
Kako se imenujejo knjige, Kjer lahko najdeš veliko najrazličnejših podatkov?
Od kod vse se učimo?
Ali je učenje zanimivo?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .