nova.otroci.org

Nova otroci.org

2. Razred – Slovenščina

V drugem razredu se predmet slovenščina nadaljuje s temelji branja, pisanja in govora. Otroci raziskujejo svet besed in stavkov ter se prebijajo skozi osnove slovnice in pravopisa. S pomočjo zgodb, pesmic in nalog razvijajo bralno razumevanje ter krepijo svojo sposobnost izražanja in ustvarjanja besedil. Skozi interaktivne dejavnosti spoznavajo lepoto jezika ter osnove pravilnega stavka, kar jim daje trdne temelje za komunikacijo. Slovenščina v drugem razredu gradi mostove med besedami, stavki ter otrokovim svetom, spodbuja njihovo domišljijo in kreativnost.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Beseda

zapiši besede, kot je prav;
v kvadratu poišči skriti besedi;
poišči enaki besedi in ju pobarvaj z enako barvo.

Glas – črka

v okvirčke na pod sličicami vpiši prve črke;
v okvirčke nariši sličice, ki se začnejo na prve črke;
sličice poveži s pravimi prvimi črkami.

Male tiskane črke

b d
v besedah pobarvaj vse črke b;
izpiši besede, ki imajo črko d;
razvrsti besede v razpredelnico;
pobarvaj črko b z rdečo, črko d pa z zeleno barvo.

m n
v besedah pobarvaj vse črke m;
izpiši besede, ki imajo črko n;
razvrsti besede v razpredelnico;
pobarvaj črko m z rdečo, črko n pa z zeleno barvo.

o a
v besedah pobarvaj vse črke a;
izpiši besede, ki imajo črko o;
razvrsti besede v razpredelnico;
pobarvaj črko a z rdečo, črko o pa z zeleno barvo.

p b
v besedah pobarvaj vse črke b;
izpiši besede, ki imajo črko p;
razvrsti besede v razpredelnico;
pobarvaj črko p z rdečo, črko b pa z zeleno barvo.

Nasprotja

poveži nasprotja;
besedi poišči nasprotno besedo in jo pobarvaj;
dopolni nasprotja.

Pomanjševalnice

pomanjšaj živali in predmete;
poveži.

Poved

prepiši spodnje povedi;
dopolni povedi;
loči poved in jo prepiši.

Zlog

iz zlogov sestavi čim več besed;
dopolnil z zlogi: mo, ka, na, da, za, ja;
dopolnil manjkajoči zlog.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .