nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred – Gospodinjstvo

V šestem razredu predmet gospodinjstvo nadaljuje raziskovanje osnovnih gospodinjskih spretnosti in znanj. Učenci se učijo osnov kuhanja, skrbeti za osebno higieno ter urejanje domačega okolja. Razvijajo sposobnosti pri pripravi preprostih obrokov in se učijo osnov varnega ravnanja s hrano. S praktičnimi vajami spoznavajo pomen skrbi za okolje, recikliranja in trajnostnih praks v vsakdanjem življenju. Predmet spodbuja samostojnost, odgovornost ter zavedanje pomena skrbi za dom in okolje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Gospodinjstvo

01. Kaj so potrebe?
02. Kaj je potrošnja?
03. Ljudje imamo različne vrste potreb, ki jih lahko zadovoljimo z?
04. S čim ljudje zadovoljujemo različne potrebe?
05. Kaj so storitve?
06. Kaj so izdelki?
07. Kaj je vir?
08. Kakšna je razlika med dobrinami in storitvami?
09. Razmisli ali je pica dobrina in zakaj?
10. Kako imenujemo postopek pridobivanja dobrin?
11. V preteklosti so ljudje skoraj vse potrebno za življenje pridelali doma.
12. Razloži Kaj je proizvodnja.
13. Katere vrste proizvodenj se nahajajo v kraju kjer živiš?
14. Kaj je potrošnja?
15. Kdo opravlja delo v tovarni, kjer izdelujejo blago?
16. Naštej 5 dobrin, ki jih uporabljate v domačem gospodinjstvu in Kako pogosto?
17. Katere storitve opravljajo zasebniki in podjetja v kraju, kjer živiš?
18. Katere storitve potrebujemo za življenje v mestu?
19. Kaj je značilno za komunalne storitve?
20. Katere  storitve nam nudijo banke?
21. Katera storitev sodi med komunalne storitve?
22. Kaj je značilno za osebne storitve?
23. Polona se je ostrigla pri frizerki. Kako imenujemo storitev, ki jo je opravila
24. Kaj je značilno za telefonske storitve?
25. Kaj je značilno za bančne storitve?
26. Kaj je značilno za izobraževalne storitve?
27. Kaj je značilno za svetovalne storitve?
28. Polona se je znašla v težavah in potrebuje nasvet oziroma pomoč. Oče jo je začel
29. Kaj pomeni kratica tom?
30. Kdo onesnažuje okolje?
31. Razloži, Kaj pomeni »voda je bogastvo?«
32. S čim onesnažujemo vodo?
33. Kateri so glavni vir onesnaževanja vode?
34. Od kod prihajajo komunalne odpadne vode?
35. Od kod prihajajo industrijske odpadne vode?
36. Katere so najpogostejše škodljive snovi v onesnaženi vodi?
37. Kje v tvojem domu nastajajo odpadne vode in kam se izlivajo?
38. Kam odteče voda, ki jo porabim v kopalnici?
39. Je zrak v gorah čistejši od zraka v mestu? Utemelji odgovor.
40. Ali lahko zmanjšamo količino snovi v zraku?
41. Kako lahko zmanjšamo količino škodljivih snovi v ozračju?
42. Koliko % dušika in koliko % kisika je v zraku?
43. Kdo so največji onesnaževalci zraka?
44. Kdo onesnažuje tla?
45. Kako lahko doma in v šoli zmanjšamo porabo pitne vode?
46. Kako lahko varčujem z energijo?
47. Katere vrste odpadkov poznaš?
48. Kaj uvrščamo med komunalne odpadke?
49. Zakaj ločeno zbiramo odpadke?
50. Kaj veš o nevarnih odpadkih?
51. Izrabljene baterije uvrščamo v skupino ?
52. V kateri zabojnik sodi prazna plastenka?
53. Kam je potrebno odpeljati neuporaben hladilnik, štedilnik, pohištvo, avto ali


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .