nova.otroci.org

Nova otroci.org

4. Razred

Četrti razred osnovne šole je čas, ko se otroci še bolj poglabljajo v znanje matematike, slovenščine in naravoslovja, gradijo na temeljih prejšnjih let ter se pripravljajo na bolj kompleksne koncepte. V četrtem razredu se poudarek na branju še okrepi, otroci pa razvijajo tudi svoje pisno izražanje ter se srečujejo z raznolikimi besednimi zvrstmi. Matematika v četrtem razredu zajema različne teme, kot so deljenje s celimi števili, deljivost, ulomki in geometrijske oblike, kar razvija njihovo razumevanje abstraktnih matematičnih konceptov. Naravoslovje v tem razredu otroke popelje v svet okoljskih znanosti, zemljepisa in fizike, spodbuja radovednost ter razvija analitične veščine. V četrtem razredu se otroci soočajo s povečanim obsegom šolskih obveznosti, kar zahteva razvoj organizacijskih spretnosti, samostojnosti in vztrajnosti pri učenju.

Slovenščina

Matematika

Družba

Naravoslovje

Angleščina