nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred

Šesti razred osnovne šole je ključno obdobje, kjer otroci širijo svoje znanje in razumevanje, pripravljajo se na zahtevnejše šolske izzive ter razvijajo svoje kritično razmišljanje. V šestem razredu se poglobijo v naprednejše matematične koncepte, kot so razlaga algebraičnih izrazov, geometrijski dokazi ter reševanje kompleksnejših nalog. Slovenščina v šestem razredu izpostavlja literarno analizo, pisanje različnih besedil in razumevanje bolj zahtevnih literarnih del, kar bogati otrokovo jezikovno znanje. Naravoslovje raziskuje biologijo, kemijo in fiziko v večjem obsegu, spodbuja eksperimentalno delo ter razvija otrokovo sposobnost opazovanja in raziskovanja narave. Družboslovje v šestem razredu prinaša poglobljeno razumevanje zgodovine, geografije ter družbenih in političnih procesov, kar krepi otrokovo ozaveščenost o svetu in družbi.

Slovenščina

Matematika

Zgodovina

Geografija

Naravoslovje

Gospodinjstvo

Angleščina