nova.otroci.org

Nova otroci.org

Matematika

Poučevanje matematike v osnovni šoli se osredotoča na razvoj temeljnih matematičnih spretnosti, kot so osnovne računske operacije, razumevanje števil in reševanje problemov. Matematika v osnovni šoli vključuje postopno uvajanje abstraktnih konceptov, kot so geometrija, algebrske izračune in statistika, ki gradijo na osnovah, naučenih v prejšnjih razredih. Učni program matematike spodbuja kritično razmišljanje, logično sklepanje in matematično pismenost, kar učencem omogoča razumevanje in reševanje kompleksnejših matematičnih problemov. Matematika v osnovni šoli ponuja tudi priložnosti za uporabo matematičnih konceptov v vsakdanjem življenju, kar povezuje abstraktne ideje s praktičnimi situacijami. Z raznolikimi učnimi metodami in materiali matematika v osnovni šoli spodbuja interaktivno učenje, kar omogoča učencem razvijanje matematične pismenosti in samozavesti pri reševanju matematičnih izzivov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Algebra

Enačbe ena spremenljivka, Enačbe dve spremenljivki, Enačbe definirana spremenljivka, Poenostavitev izrazov, Predalgebrske enačbe

Eksponenti in korenjenje

Eksponenti na 2, Eksponenti na 3, Eksponenti na 4, Korenjenje

Lastnosti operacij in metrične uteži in mere

Lastnosti operacij – Asociativnost, Metrične uteži in mere, Centimetri v decimetre, Decimetri v centimetre, Mililitri v decilitre, Kilogrami v dekagrame

Obkroži številke in odčitavanje termometra

Obkroži številke, Liha števila – neparna, Največje število, Odčitavanje termometra, Stopinje celzija, Stopinje fahrenheit

Puzli in rimske številke

Puzli, Diamanti, Magične zvezde, Magični kvadrati, Rimske številke, Arabske številke v rimske številke, Rimsko arabska primerjava

Matematika vaje – stran 1

Tabela seštevanje v sliki, Tabela seštevanje 1-10 in 11-20, Tabela seštevanje vaje, Tabela odštevanje, Tabela odštevanje vaje, Tabela množenje, Tabela množenje vaje, Tabela deljenje, Tabela deljenje vaje, Liha in soda števila, Koliko je ura-polna ura, Koliko je ura-15 min. čez uro, Koliko je ura-na pol ure, Števila do 100, Števila z besedo, Poštevanka, Večkratniki št. 1 in 2, Večkratniki št. 3 in 4, Večkratniki št. 5 in 6, Večkratniki št. 7 in 8, Večkratniki št. 9 in 10, Matematične tablice seštevanje, odštevanje, množenje, Seštevanje in odštevanje do 20, Seštevanje in odštevanje do 100, Vse operacije ( * – X : ), Deljenje – Lažje, Deljenje – Srednje, Deljenje – Težje, Množenje do 25, Množenje do 50, Množenje do 100, Množenje do 100 razno,

Matematika vaje – stran 2

Odštevanje do 10 s sliko, Odštevanje do 100, Odštevanje do 1.000, Odštevanje do 10.000, Odštevanje v stolpcu do 20, Odštevanje v stolpcu do 100, Odštevanje v stolpcu do 1.000, Odštevanje v stolpcu do 10.000, Izračunaj končni rezultat, Seštevanje do 10 s sliko, Seštevanje do 20, Seštevanje do 100, Seštevanje do 1.000, Seštevanje do 10.000, Seštevanje v stolpcu do 10, Seštevanje v stolpcu do 100, Seštevanje v stolpcu do 1.000, Seštevanje v stolpcu do 10.000

Matematika vaje – stran 3

Manjše – Večje, Prej, za, vmes, Zapolni manjkajoče številke, Izračunaj končni rezultat, Izračunaj in poveži, Izpolni tabelo, Prištevamo in odštevamo desetice, Križci in krožci – Seštevanje, Križci in krožci – Odštevanje, Križci in krožci – Množenje, Križci in krožci – Deljenje, Matematična sestavljanka, Magični kvadrati, Računanje na koliko – Seštevanje, Računanje na koliko – Odštevanje, Računanje na koliko – Mešano,

Male bistre glave

“Male bistre glave” je zasnovana z namenom, da podpre učence prvega in drugega razreda osnovne šole pri razvoju matematičnih spretnosti skozi zabavne besedilne naloge. Vsaka besedilna naloga je skrbno oblikovana, da spodbuja razumevanje matematičnih pojmov in hkrati spodbuja razvoj jezikovnih veščin, kar prispeva k celovitemu učenju.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .