nova.otroci.org

Nova otroci.org

4. Razred – Naravoslovje in tehnika

V četrtem razredu se predmet naravoslovje osredotoča na razumevanje narave, znanosti in tehnologije. Otroci se učijo o življenju v naravi, različnih vrstah rastlin in živali ter o medsebojnih odnosih v ekosistemih. Spoznavajo osnove znanstvenega razmišljanja, izvajajo preproste eksperimente in raziskujejo naravne pojave. S pomočjo praktičnih primerov razvijajo radovednost do sveta okoli sebe ter razumevanje osnovnih znanstvenih konceptov. Predmet spodbuja tudi zavedanje o pomenu tehnologije in njenem vplivu na naše življenje ter spodbuja kritično razmišljanje o vplivu človeka na okolje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Naravoslovje in tehnika

– Kaj je sonce?
– Kaj oddaja sonce?
– Kako se gibljejo žarki, ki prihajajo iz svetila?
– Kaj nastane za predmetom, ki ni prozoren, ko žarki zadenejo ob predmet?
– Kaj moramo storiti, ko pridemo v temno sobo?
– Zakaj ima namizna svetilka senčnik?
– S čim zastremo okna ob močnem soncu?
– Ali so lahko sence istega predmeta različno velike? Zakaj?
– Kaj se zgodi, če postavimo igračko med svetilko in steno?
– Ali se senca premika, ko premikamo igračo?
– Kdaj se spreminja velikost sence igrače?
– Kakšna je naša senca, ko stojimo blizu žarometa?
– Kaj se zgodi, ko se oddaljimo od žarometa?
– Ali se spreminja velikost sence, če premikamo svetilo?
– Ali se sonce premika po nebu?
– Kako opazimo, da sonce potuje po nebu?
– Ali lahko uporabimo premikanje sence zaradi potovanja sonca po nebu za merjenje
– Kdaj je senca najdaljša?
– Kdaj je senca najkrajša?
– S čim so merili čas v starih časih?
– Kje še danes vidimo sončne ure?
– Kakšen je prisojNA STRAN brega?
– Kakšna je osojna stran brega?
– Ali na prisojnem bregu prej zacvetijo zvončki, kot na osojnem? Zakaj?
– Ali na prosojni strani prej skopni sneg, kot na osojni? Zakaj?
– Obkroži pravilen odgovor!
– S katero napravo lahko natančnejše opazujemo nebo?
– Zakaj se nam zdi, da se sonce, planeti in zvezde premikajo po nebu?
– V kolikšnem času se zemlja enkrat zavrti okoli svoje osi?
– Kaj je na delu zemlje, ki je obrnjen stran od sonca?
– Kaj je na delu zemlje, ki je obrnjen proti soncu?
– Zakaj se izmenjavata dan in noč?
– Ali je vedno osvetljen le del zemlje?
– Ali je dan na osvetljenem ali neosvetljenem delu zemlje?
– Ali je noč na osvetljenem ali neosvetljenem delu zemlje?
– Kaj  se dogaja, ko sonce zahaja?
– Kaj se pojavi, če sonce zahaja in je nebo jasno?
– Kaj se zgodi preden vzide sonce?
– Kdaj je čas zore?
– Kaj se pojavi na jasnem nebu, ko vzhaja sonce?
– Ali je na tistem delu zemlje, ki je obrnjen stran od sonca noč?
– Ali je na tistem delu zemlje, ki je obrnjen proti soncu dan?
– Kolikokrat se zemlja zavrti okrog svoje osi v enem dnevu?
– Kaj je med temnim in svetlim delom dneva?
– Naštej svetila!
– Čim manjša je razdalja od svetilke do predmeta, tem ( večja | manjša ) je senca.
– Ali se senca spreminja, če premikaš predmet?
– Kako lahko razsvetliš temno sobo ?
– Na katerih pobočjih bodo bolje uspevale rastline, ki potrebujejo veliko vlage za
– Ali lahko potovanje sonca uporabimo za merjenje časa?
– Ali se velikost sence spreminja, če povečujemo razdaljo med predmetom in svetilom?
– Ali svetloba lahko zadane ob oviro?
– Ali svetloba potuje naravnost?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .