nova.otroci.org

Nova otroci.org

2. Razred – Matematika vaje

V drugem razredu osnovne šole se matematične vaje osredotočajo na nadaljnje razumevanje osnov matematike. Učenci se ukvarjajo z osnovnimi aritmetičnimi operacijami, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Vaje so oblikovane na način, ki spodbuja uporabo različnih učnih pripomočkov, likovnih elementov in praktičnih primerov za boljše razumevanje matematičnih konceptov. Učenci se učijo reševati preproste matematične probleme ter se seznanjajo z osnovnimi matematičnimi simboli. Vaje v drugem razredu pomagajo pri gradnji trdnih temeljev za nadaljnje učenje matematike ter spodbujajo razvoj logičnega razmišljanja in reševanja problemov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Seštevanje do 20

Seštevanje do 100

Odštevanje do 20

Odštevanje do 100

Seštevanje in odštevanje do 100


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .