nova.otroci.org

Nova otroci.org

3. Razred – Slovenščina

V tretjem razredu slovenščina postaja bolj raznolika in poglobljena. Otroci nadgrajujejo svoje znanje branja, pisave ter govora, raziskujejo širši spekter besed in stavkov. S pomočjo zgodb, pesmi ter ustvarjalnih nalog razvijajo bralno razumevanje in se izpopolnjujejo v ustvarjanju lastnih besedil. Skozi praktične vaje spoznavajo osnove slovnice in pravopisa, kar krepi njihovo sposobnost izražanja in komunikacije. Slovenščina v tretjem razredu gradi mostove med jezikom in otrokovim svetom, spodbuja domišljijo ter razvija kritično mišljenje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Nadpomenke in podpomenke

– poveži;
– poimenuj naštete stvari z eno besedo;
– ena beseda je odveč. Katera?
– poišči besedo, ki opiše vse naštete besede.

Protipomenke

– Jaka in Jure sta dvojčka, a sta zelo različna;
– izpiši Jakove in Juretove nasprotne lastnosti;
– napiši da ali ne;
– izpiši Majine in Kajine nasprotne lastnosti.

Sopomenke

– deklica Tjaša si je za rojstni dan zaželela nenavadno darilo;
– izberi ustrezne besede in jih vpiši na črte;
– za narisane stvari poišči dve besedi.

Čestitka

– pobarvaj okvirček pred pravilnim odgovorom;
– v okvirček vpiši da ali ne.

Opis osebe

– preberi, kako je Matjaž je opisal svojo sošolko;
– odgovori na vprašanja;
– preberi, kaj je o Matjaževi sošolki napisala Ana. Ali se je zmotila?
– preberi, kako je Ajda opisala svojega sošolca;
– preberi, kaj je o Ajdinem sošolcu napisal Tadej. Ali se je zmotil?
– preberi, kako je Tanja je opisal svojo sošolko;
– preberi, kaj je o Tanjini sošolki napisala Majda. Ali se je zmotila?

Opis predmeta

– kateri predmet je na sliki?
– opiši šolsko torbo;
– opiši svoje kolo;
– opiši svoj najljubši predmet.

Opis prostora

– kateri prostor je na fotografiji?
– napiši, kateri prostor je opisan;
– opiši svojo sobo;
– opiši kopalnico;
– opiši kuhinjo.

Opis šolskega prostora

– napiši, kateri prostor je opisan;
– poveži;
– opiši knjižnico;
– opiši učilnico;
– opiši telovadnico.

Opis stavbe

– poveži;
– dopolni;
– opiši šolo;
– opiši banko;
– opiši trgovino.

Opis živali

– Jure je opisal psa. Pomagaj mu in dopolni besedilo;
– opiši svojega hišnega ljubljenca;
– Anja je opisala mačko. Pomagaj ji in dopolni besedilo;
– opiši domačo žival;
– Domen je opisal zajčka. Pomagaj mu in dopolni besedilo

Položaj

– to je Tanjina soba. Oglej si jo;
– odgovori na vprašanja;
– preberi povedi. Prečrtaj tiste, ki ne veljajo za Tanjino sobo;
– to je Tomaževa soba. Oglej si jo;
– to je Majina soba. Oglej si jo.

Pozdravi

– Preberi razglednico;
– Kdaj so Tadej, Helena, Matej in Ana pisali razglednico?
– Kdaj je Rok pisal razglednico?
– V katerem mestu živita Rokova prijatelja?

Besede, ki se končajo na L

– poimenuj sličice;
– preberi spodnje besede in jih razvrsti v dve skupini;
– napiši povedi tako, kot bi jih povedal deček.

Grad ali grat

– poimenuj sličice;
– prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
– preberi povedi. popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
– zapiši besede, ki imajo na koncu d;
– prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
– preberi povedi. Popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
– zapiši besede, ki imajo na koncu t.

Gumb ali gump

– poimenuj sličice;
– zgornje besede uporabi v povedih;
– obkroži sličice, katerih imena zapišemo s črko p na koncu;
– vstavi črko b ali p.

Nebo, ne bo

– preberi pogovor med Jakom in Matejem;
– Jaka in Matej sta opazila, da je nebo oblačno;
– napiši kaj se nikoli ne bo zgodilo;
– v vremensko napoved vpiši besedo nebo ali ne bo;
– preberi pogovor med Mihom in Tomažem.

Pisanje števnikov

– preberi kaj je Anja napisala o športnem dnevu;
– zapiši številke z besedo;
– preberi kaj je Miha napisal o športnem dnevu;
– preberi kaj je Vid napisal o športnem dnevu.

Velika začetnica

– s pisanimi črkami napiši nekaj imen svojih sošolk in sošolcev;
– razvrsti zapisana imena po abecedi;
– s pisanimi črkami zapiši ime in priimek svojega očeta in mame;
– s pisanimi črkami napiši naslove vsaj treh knjig, ki si jih prebral.

Predlog

– napiši kje je žogica;
– vstavi ustrezen predlog;
– tvori povedi.

Prepis

– besedilo prepiši s pisanimi črkami. Namesto sličic napiši besede;
– pazi na veliko začetnico;
– v okvirček napiši da ali ne.

Raba časovnih oblik glagola

– preberi pogovor med Matjažem in Anito;
– kdo je poklical Anito;
– zakaj jo včeraj ni bilo v šoli;
– vpiši da ali ne.

Stopnjevanje pridevnika

– pobarvaj okenček pred pravilno rešitvijo;
– poveži;
– v okvirček napiši da ali ne.

Voščilo

– včeraj je imela sestra rojstni dan. Sošolke in sošolci so ji zapeli pesmico, voščili in ji
podarili svoje risbe. Nato so se posladkali s piškoti in spili sok. ….

Vrste povedi

– preberi Lucijino domačo nalogo o počitnicah;
– poveži dele besed tako, da bodo smiselne.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .