nova.otroci.org

Nova otroci.org

1. Razred

Prvi razred osnovne šole je vznemirljiv čas za otroke, ko se začenjajo učiti osnove števil, branja in pisanja. V predmetu slovenščina se otroci učijo abecede, branja preprostih besed in pisanja svojih prvih besed. V matematiki se spoznavajo s števili in osnovnimi računskimi operacijami, kot so seštevanje in odštevanje. Predmet spoznavanje okolja pa jih uči o svetu okoli sebe, različnih živih bitjih in naravnih pojavih. Skozi te predmete prvi razredniki razvijajo svoje spretnosti in znanje, ki jim bodo pomagali pri nadaljnjem učenju.

Slovenščina

Slovenščina pisava

Matematika

Matematika vaje

Spoznavanje okolja