nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred – Angleščina

V sedmem razredu se učenci angleščine še bolj poglobijo v jezikovne strukture. Osredotočajo se na razširitev besedišča, izboljšanje slovničnih veščin ter bolj kompleksne fraze. Skozi branje, pisanje in raznolike konverzacije razvijajo sposobnost razumevanja in izražanja v angleškem jeziku. Poleg jezikovnih veščin raziskujejo tudi kulturo angleško govorečih držav, njihove običaje in zgodovino. Angleščina v sedmem razredu nadaljuje gradnjo temeljev za uspešno komunikacijo v tujem jeziku ter spodbuja radovednost in razumevanje različnih kultur.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Angleščina

Comparatives and superlatives
Countable how much few
Got Some any this that
Numbers months dates
Past simple
Prepositions
Present cont tense
Present simple
Present tense
Regular Irregular verbs prices
Was were wasnt werent


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .