nova.otroci.org

Nova otroci.org

3. Razred

Tretji razred osnovne šole predstavlja pomembno obdobje, kjer otroci nadgrajujejo svoje bralne, matematične in znanstvene sposobnosti.
V tretjem razredu se poglobijo v številne matematične koncepte, kot so množenje, deljenje in različne oblike merjenja, kar krepi njihovo razumevanje števil in matematičnih postopkov. Učni program v tretjem razredu vključuje tudi raziskovanje narave in okolja ter razvoj družboslovnih veščin skozi predmete, kot sta družba in naravoslovje. Poleg šolskih vsebin se tretji razred osredotoča na razvoj kritičnega razmišljanja, reševanja problemov ter spodbuja otrokovo radovednost in ustvarjalnost. Učitelji in starši sodelujejo pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja, kjer se otroci v tretjem razredu razvijajo ne le akademsko, temveč tudi socialno in čustveno.

Slovenščina

Slovenščina besedilne naloge

Matematika

Matematika vaje

Spoznavanje okolja