nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Geografija

V devetem razredu geografija raziskuje kompleksnejše geografske vsebine. Učenci se osredotočajo na globalne in regionalne vplive, preučujejo raznolike geografske vidike ter se poglobijo v razumevanje globalnih izzivov. Spoznavajo kompleksnost geopolitičnih in ekonomskih vprašanj, demografskih trendov ter okoljskih vplivov. Poudarek je na razumevanju mednarodnih odnosov, trajnostnega razvoja ter povezav med družbo in okoljem. Geografija v devetem razredu spodbuja kritično razmišljanje, širše razumevanje globalnih povezav ter zavedanje vpliva geografskih dejavnikov na svet.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Geografija

– Kje leži Slovenija?
– Kje najdemo najstarejše kamnine iz paleozoika v okolici Jezerskega (Karavanke)?
– Imenuj kamnine Karavank iz paleozoika!
– Kakšen relief ustvarjajo te kamnine?
– Kje je bilo v mezozoiku morje?
– Kaj se je zgodilo s skladovnicami iz morja v času kenozoika?
– Katera gorovja so nastala v teh obdobjih?
– Kako imenujemo obdobje nastanka gorstev?
– Kakšen obseg je imelo morje na Primorskem v terciarju?
– Kakšne so kamnine iz terciarja?
– Kje danes najdemo grmičevja iz terciarja?
– Po čem se Slovenija razlikuje od drugih držav Evrope?
– Naštej terciarne usedline Panonskega morja!
– Katera najbolj znana gričevja iz terciarja poznaš?
– Kdaj se je močno preoblikoval nas Alpski svet?
– Iz katerega obdobja je zasavski rjavi premog in Velenjski lignit?
– Kam so reke odnašale prod in pesek?
– Imenuj surovino, ki jo uporabljajo opekarne!
– Imenuj zgradbene smeri, posledico tektonskega delovanja!
– Kakšna slemenitev je nastala v južni polovici Slovenije?
– Kaj je osnovnega pomena za oblikovanje površja?
– Kje najdemo najostrejše vrhove in najbolj strma pobočja?
– Na katere države meji Slovenija?
– Za katera področja je to značilno?
– Kam voda pronica ob razpokah apnenca?
– Katere ravnine so značilne za predalpski svet?
– So kamnine v predalpskem svetu vododržne?
– Kakšne oblike poselitve najdemo na takšnih kamninah?
– Katere kamnine so najprivlačnejše za poselitev?
– S katero državo ima Slovenija nerešeno vprašanje meja?
– Kolikšna je dolžina morske obale?
– Kje še živijo Slovenci razen v Sloveniji?
– Kakšna dežela je Slovenija po svoji legi in naravi?
– Kdaj je Slovenija postala samostojna država?
– Kakšne spremembe so nastajale v Sloveniji?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .