nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred – Slovenščina

V šestem razredu slovenščine se učenci še poglobijo v jezikovne strukture. Raziskujejo raznolike literarne vrste, kot so pripovedi, pesmi in dramska besedila. Spoznavajo značilnosti književnih obdobij in se poglobijo v analizo literarnih del. Poleg tega se učijo osnov interpretacije besedil ter se urijo v kritičnem mišljenju. Slovenščina v šestem razredu spodbuja razumevanje literarnih del, izboljšuje pisanje in razvija interpretacijske sposobnosti.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besedna družina

1.  Napiši čim večjo besedno družino, kjer je skupen koren:

a)     -glav-
b)     -ris-
c)     -bol-

2. Iz ponujenih besed izberi le tiste, ki tvorijo eno besedno družino:
grozdje, glagol, gozd, misliti, pesem, sadež, pogozditi, gozdar, gozden, nasad, zagozditi, gozdovi, gozdovnik, drevesa, gaber, gozdarski
_________________________________________________________________

3. Povej, kateri del besede (koren) je skupen v besednih družinah:

a)  širok, širina, širjava  __________________
b)  prikorakati, korak      __________________
c)  glasbilo, glasba        __________________
č)  grablje, nagrabiti      __________________
d)  konjereja, konjiček     _________________
e)  stopalo, stopicati      __________________

4. Korenom besed pripiši čim več besed iz iste besedne družine:

a) –pas-: pastir    _________________________________________
b) –prod-: prodajati     _____________________________________
c) -lom-: zlomim    ________________________________________
č) -gor-: goreti   __________________________________________

Glagol

1. Podčrtaj glagole.

rastlina, raste, celica, življenjski, se razvija, okolje, sadijo, pomagamo, pogledaš, opazujeva, mrzel, pomoč, prihaja, gnije, dišijo, suh, lesen, sneži

Glagole vpiši v naslednjo preglednico. (DEJANJE    DOGAJANJE)

2. Primerjaj podčrtane glagole. Poveži.

Glagol igram se poimenuje dejanje v prihodnosti.
Glagol sem obiskal poimenuje dejanje v sedanjosti.
Glagol bom odšel poimenuje dejanje v preteklosti.

Podčrtane glagole napiši na ustrezno mesto v preglednici. Na prazna mesta napiši še drugi dve časovni obliki (PRETEKLIK, SEDANJIK, PRIHODNJIK).

Nedoločnik in namenilnik

1. Podčrtaj pravilno glagolsko obliko.

Babica ne more prenest / prenesti takega hrupa, zato utišaj televizor.
Kupiti / Kupit moram nov zvezek za matematiko.
Zvečer gremo s sošolci poslušat / poslušati Adija Smolarja.
Po pouku moramo pripravit / pripraviti učilnico za roditeljski sestanek.
Andrej, pojdi si umit / umiti roke!
Pričelo je deževat / deževati, zato travnika niso mogli pokosit / pokositi do konca.
Majhni otroci morajo iti po kosilu spat / spati.

2. Glagole v oklepaju postavi v pravilno glagolsko obliko.

Mojca je lani začela (igram) ___________________ flavto.
Prijatelj je pritekel (povem) ___________________, da se je zgodila prometna nesreča.
Mama je hotela (postrežem) ___________________ mojim sošolcem, vendar se jim je mudilo.
V soboto gremo (gledam) __________________ najnovejši slovenski film.
Pojdi (pogledam) ___________________, kdo zvoni.
Babica je morala za pusta (spečem) ___________________ krofe.
Prišla sva vas (pozdravim) ___________________, ker odhajava na počitnice.

3. Vpiši pravilno glagolsko obliko in jo poimenuj.

Alpinist zna _______________ po previsni steni. ___________________
Vrtnar je šel v rastlinjak _______________ lončnice. ___________________
Še danes moram _______________ matematično domačo nalogo. ___________________
Nisem hotel _______________ na tako neumno vprašanje. ___________________
Starši mi ne dovolijo _______________ ven po deveti uri. ___________________
Ali greš z menoj _______________ rože? ___________________
Moja sestra želi čim prej _______________ študij biologije. ___________________

Osebni zaimki

1. poišči v povedih vse osebne zaimke in jim določi osebo ;število in sklon:

Ali mu lahko zaupava? Prav, če vidva tako pravita. Vama lahko verjamem. Ti si res poštenjak. Nate se lahko vedno zanesem. Vam pa tega ne verjamem, ker sem vas že večkrat dobil na laži.

Mu-3.oseba ednina, 3.sklon;Vidva-2.oseba dvojine, 1.sklon; vama-2.oseba dvojine, 3.skon;Ti-2.oseba ednine, 1.sklon; nate-2.oseba ednine, 4.sklon; Vam-2.oseba množine 3.sklon; vas-2.oseba množine

2. Namesto osebnih zaimkov v oklepaju vstavi ustrezne oblike povratnega osebnega zaimka:

Poznam (jaz) ___________ in njo.
Kaj imate zopet med (vi)_____________?
Če sodiš po (ti)_______________, ne sodiš pravilno.
Helena je bila zaverovana sama v (ona)_________________
Danes nimam pri (jaz) _______________nič denarja.
Prosim, postrezite (vi)_____________ kar sami.
Ne glej samo (ti)________________.

3. Uporabi ustrezne oblike osebnega zaimka:

Zaupaj v (ti)_______________,ne bo ti žal.
Marjeta premalo pazi na (ona)_________________.
Pomislil sem na (jaz)________________in na svojo prihodnost.
Med (mi) __________ bomo sprejeli dobre športnike.
Vsak skrbi za (on)___________.
Le tako smo lahko poskrbeli za  (mi) _____________in za vas .
Kadar greš v hrib, glej pred (ti)______________.

Oklepaj

1. Preberi povedi in obkroži črko pred pravilnim zapisom.

a) Škocjanske jame so primer stičnega krasa, ki nastane na stiku neprepustnih
( flišnih ) in prepustnih ( apnenčastih ) kamnin.
b) Škocjanske jame so primer stičnega krasa, ki nastane na stiku neprepustnih
(flišnih) in prepustnih (apnenčastih) kamnin.
c) Škocjanske jame so primer stičnega krasa, ki nastane na stiku
neprepustnih(flišnih) in prepustnih(apnenčastih) kamnin.
č) V naših podzemnih jamah živi človeška ribica(Proteus anguinus).
d) V naših podzemnih jamah živi človeška ribica ( Proteus anguinus ).
e) V naših podzemnih jamah živi človeška ribica (Proteus anguinus).

2. Prečrtaj nepravilne zapise.

Nomad je
a ) pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b ) človek, ki si je udomačil živali.
Nomad je
a.) pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b.) človek, ki si je udomačil živali.
Nomad je
a) pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b) človek, ki si je udomačil živali.
Nomad je
a pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b človek, ki si je udomačil živali.

Premi in odvisni govor

1. Odvisni govor pretvori v premega.

Učitelj je vprašal Petra, kaj je narobe z njim.
___________________________________________________________________
Peter mu je odgovoril, da je utrujen zaradi tekme.
___________________________________________________________________
Učitelj mu je naročil, naj prideta naslednji dan njegova mama in oče na govorilne ure.
___________________________________________________________________
Peter je obljubil učitelju, da jima bo povedal.
___________________________________________________________________

2. V besedilu odpravi napake.

Mama je stopila v sobo in zagledala razbito ogledalo. Janeza je vprašala “Kdo ga je razbil.” “Jaz ga nisem.” je mencal Franček. Saj vem, spet sta se v sobi igrala z žogo”, se je jezila mama. “Nato je Franček rekel: “Janez je ni ujel, zato je priletela naravnost v ogledalo.” Janez je pogledal mamo in ji rekel: No, vidiš, mama, nobeden ni kriv.

3. Odpravi ponavljanje podčrtanih besed.

Urška je rekla mami, naj jo pride iskat v šolo ob pol enih, da bosta šli na zdravniški pregled.
Mama ji je rekla, da takrat ne bo mogla priti, ker ima službo. Urška ji je nato rekla, da bo šla sama k zdravniku, ona pa naj jo pride iskat v zdravstveni dom takoj po službi. Mama ji je rekla, da bo prišla malo po drugi uri.

Pridevnik

1. Samostalnikom dodaj po en pridevnik.

_____________________ korenina _____________________ grm
_____________________ rob _____________________ veje
_____________________ cvetovi _____________________ plod
_____________________ okus _____________________ gmajne
_____________________ pobočje _____________________ meja

2. Vprašaj se po pridevnikih iz 1. naloge in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici.

LASTNOSTNI PRIDEVNIKI    VRSTNI PRIDEVNIKI

3. V povedih obkroži stopnjevani pridevnik. Vpiši ga na ustrezno mesto v preglednici in mu pripiši še drugi dve stopnji.

Listi zelenega trpotca so daljši kot žajbljevi.

Nadpomenke in podpomenke

1. Dopolni s podpomenkami:

pijača:
listavec:
samoglasnik:
žito:

2. Nadpomenkama pomladna cvetlica in pozdrav dodaj čim več podpomenk.
____________________________________________________________

3. Podpomenkam poišči primerno nadpomenko:

omara, stol, miza, postelja;
bor, jelka, lovor, cipresa;
avto, konjska vprega, avion, kolo;
Murska Sobota, Ljubljana, Celje, Ajdovščina;
Svetlana, Jurček, Melita, Rok;

4. Katera beseda je tujek med preostalimi?

Piran, Izola, Kranj, Portorož;
korenina, steblo, listi, čebela;
Sava, Vogel, Drava, Mura;
jabolko, pomaranča, limona, ananas;
oče, sestra, teta, mama;
slovenščina, matematika, glasbena vzgoja, računalniški krožek.

Prislov

1. Dopolni povedi s prislovom kraja ali časa.

__________ se je zbralo malo ljudi.
__________ si je kupil računalnik.
Ali greš ____________?
Janez bo ostal ____________.
Blaž je šel ____________.
__________ je padla v posteljo.
__________ je dosti dela.

2. Dopolni s prislovom  načina.

Nace me  je gledal__________.
Damjan je hodil__________.
Na koncu so se pevci __________ priklonili.
Nasi tekmovalci so igrali_______________.
Matjaževi šali smo se vsi_______________ smejali.

3. Poišči v povedih vse prislove in jim določi vrsto.

Davi sem te povsod zaman iskal.
Nekoč je bilo tam jezero.
Zato nocoj ne bom ostal tukaj.
Zdaj je Marko navadno doma.

Samostalnik

1. Napiši samostalnike, ki pomenijo vršilce dejanj ali dogajanj:

natakati-
braniti-
prodajati-
trgovati-
gledati-
kuhati-
delati-
jesti-

2. Poišči vse samostalnike in jim določi spol, sklon in število.

Na križišču sem prejšnji teden videl Matejo, pa sem jo povabil na sladoled.

3. Poišči vse samostalnike in jim določi spol, sklon in število.

Hladno jesensko jutro je bilo, megle so se vlažile po dolini se plazile po strmih rebrih gora, na vrhovih pa se je v žarkih zgodnje zarje belil prvi sneg.

Skloni

1. Vstavi, kar manjka.

Štiri psičk___ živijo skupaj s petimi mačk___.
Slišala sem jih ob zaprt___ okn___.
Daj ps___ jesti.
Največ podrobnost___ o tem najdemo v strokovnih knjig___ in revij___.
Vprašajte se po bistvenih podatk___.
Pogrizla je vse, kar je dosegla z gobčk___.

2. Popravi, kar je narobe.

Med počitnice so na Ljubljanskem barje učence, stari od 9 do 14 let, preživeli štiri dan. Na lastni koža so občutili življenje koliščarji, ki so v naših kraji živeli pred pet tisoč leta. Fantje so se naučili delati puščice; naredili so jih iz leskovih veja — te so na enem konec razcepili, vanje pa so nato vstavili konico iz kamen in razpoka povezali z vrv. Deklice so spekle nekvašen kruh. Štiridnevno potepanje in delavnica so pripravili zaposleni v ljubljanskem mestnem muzej.

3. Vpiši pravilno obliko samostalnika iz oklepaja in mu določi sklon.

Z (Igor) __________________ sva se odpeljala na Barje. ___________

Videla sva, kako so (ribič) ____________________ lovili ribe. ___________

Ali sta si ogledala tudi staro (pristanišče) ________________? ___________

Nisem imel (denar) ______________________ za sladoled. ___________

Prihodnjič bom šel na izlet s (Tomaž) _________________. ___________

Števnik

1. Preberi naslednje besedilo.

Moj prijatelj Andrej iz 6. b je bil 13. novembra star 12 let. En dan pred rojstnim dnem moje mame sva kupovala darilo zanjo. S seboj sem imel samo 14 E. Bonboniera, ki sem jo hotel kupiti, pa je stala 16 E. Andrej mi je rade volje posodil denar.

2. Števnike iz besedila prepiši v preglednico, nato pa jih napiši še z besedo.

3. Odgovori s števnikom. Napiši ga s številko in z besedo.

V kateri razred si hodil lani?
Koliko si bil star, ko si se naučil voziti kolo?
Katero številko čevljev nosiš?
Koliko učencev je v vašem razredu?

4. Napiši z besedami (633, 98).

Stopnjevanje pridevnika

1. Izberi ustrezno obliko pridevnika iz oklepaja:

Klop je (bolj dolga, daljša) od mize.
Voda je (globja, globlja), kot smo si mislili.
(Najbolj dober, najboljši) je koruzni kruh.
Janez je (bolj hiter, hitrejši) v slalomu, Boštjan pa v veleslalomu.
Na morju bomo ostali le (bolj kratek, krajši) čas.
To je bilo zame (najbolj neprijetno, najneprijetnejše) doživetje.
Mraz je bil naš (najbolj hud, najhujši) sovražnik.

2. Poišči presežnike v povedih:

Jasna ima obleko, narejeno po najnovejši modi.
Kolosej je največje gledališče, sezidano v starem veku.
Soča je ena najlepših rek v Evropi.
Manca je najmanj spretna pri ročnem delu.
Novica o prijateljevi nesreči je bila zame najbolj boleča.
Najhitrejše ladje hidrogliserji drsijo skoraj nad vodno gladino.

3. Pridevnike postavi v primernik ali presežnik, kakor zahteva pomen:

Po (ozki) cesti, kot je ta, še nisem vozil
Metka je spekla (dobro) pecivo kot Jasna.
Električna lokomotiva je (majhna) od parne, vendar veliko (močna).
Brane je bil (borben) izmed vseh tekmovalcev.
Letos so v modi (kratka) krila od lanskih.
Ivan je (star) od Zdenke.
Med vsemi otroki je bil Nacek (mlad).

Vzrok posledica

1. Vstavi manjkajoče besede. Izbiraj med: če, zato, ker.

a) Moja sestra se bo naročila na revijo Pil, _____________ jo zanima zabava.
b) Zadnja številka revije Pil je že pošla, _____________ je bila sestra razočarana.
c) Revijo Pil bi kupila že včeraj, _____________ ne bi doma pozabila denarnice.

2. Vstavi vejice, kjer je potrebno.

a) Babici se vrti v glavi ker ima nizek krvni pritisk.
b) Bolelo ga je uho zato je odšel k zdravniku.
c) Zaradi nenadne plohe sem bila premočena do kože.
d) Ker se na telefonski klic ni nihče oglasil je Blaž odnesel torbico na policijsko postajo.
e) Rad se potapljam zato si bom letos kupil podvodno masko.
f) Če bi imel psa bi moral zanj dobro skrbeti.
g) Če ste kaj kupili po pošti pripovedujte o tem.
h) Današnja gledališka predstava odpade zaradi bolezni glavnega igralca.

Zaimki

1. Preberi besedilo.

Na športnem letališču Tina in Jure opazujeta svojega očka, ki se pripravlja na polet z letalom, in se pogovarjata.
Poglej ga, kako preverja, če je z letalom vse v redu. Tudi jaz bom pilotka, ko bom velika.
Ali boš ti danes letel z njim? Nisem se še odločil. Očka je odličen pilot. Z njim je varno leteti. Kar pojdi,  jaz vaju bom počakala v restavraciji.

a) Obkroži osebne zaimke. Osebne zaimke prepiši v preglednico in ob vsakem napiši, na koga se nanaša: na Tino, Jureta ali očka.

2. Podčrtane besede zamenjaj z osebnim zaimkom.

Jože in Stanko sta šla igrat tenis, Petra in Zala pa badminton.
Samo moja sestra in jaz sva poslušala predavanje o prometu.
Košarkarju je bilo na tekmi vroče, nam pa ne. Milka in jaz sva prijateljici.
Pri teti Jožici in stricu Tonetu so dobili telička, pri nas pa kozlička.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .