nova.otroci.org

Nova otroci.org

4. Razred – Slovenščina

V četrtem razredu slovenščine se znanje poglobi in razširi na bolj kompleksne jezikovne koncepte. Otroci nadgrajujejo sposobnosti branja, razumevanja besedil ter razvoja svojega pisnega izražanja. Osredotočajo se na raznolike zvrsti besedil, kot so pripovedi, opisi in informativna besedila, ter se učijo prepoznavati njihove značilnosti. Raziskujejo slovnico, pravopis in slogovne elemente ter jih uporabljajo pri ustvarjanju lastnih besedil. Preko analize, pisanja in interpretacije besedil otroci razvijajo kritično mišljenje, poglobijo svoje razumevanje jezika ter se razvijajo kot boljši bralci in pisci.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Lepe besede

– Kako pozdraviš policista?
– Napiši pozdrave, ki jih izrečemo ob srečanju.
– Poveži besede tako, kot jih izrečemo.
– Obkroži pozdrav, ki ga izrečeš ob slovesu.

Protipomenke

– Poveži protipomenke na levi in desni strani.
– Besedam poišči protipomenko.
– Besedam dodaj protipomenke.

Sopomenke

– Poveži sopomenke na levi in desni strani.
– Besedam poišči sopomenko.
– Besedam dodaj sopomenke.

Nadpomenke

– Poveži nadpomenke na levi strani in besede na desni strani
– Besedam poišči nadpomenko.
– Besedam dodaj nadpomenke.

Podpomenke

– Poveži podpomenke na levi strani in besede na desni strani.
– Besedam poišči podpomenke.
– Besedam dodaj podpomenke.

Izgovorim, napišem, preberem

– Narobe napisane besede prečrtaj (ješ, medved, plas, sneg, mraz).
– Vpiši manjkajoče besede, ki jih izbereš jih v oklepajih.
– Dopolni manjkajoče črke.
– Popravi napačno napisane besede.

Glas E

– Poimenuj kar je na sličicah. Besede zapiši.
– V dvojicah besed izberi tisto, ki je zapisana pravilno in jo podčrtaj.
– V povedi vstavi manjkajoče besede – izbereš jih v oklepajih.
– Popravi napake v povedih. Povedi prepiši.

Opis živali

– Opiši žival na sliki.

Opis predmeta

– Opiši predmet na sliki.

Opis osebe

– Opiši osebo na sliki

Povedi

Ali je vse prav? Popravi povedi.
Kaj narediš prej in kaj pozneje?
Dopolni povedi.

Poklici

– Poimenuj narisane moške poklice.
– Poimenuj ženske, ki opravljajo naslednje poklice. Trgovec, pesnik, frizer.
– Poveži, kaj opravljajo osebe v poklicih. Pismonoša, veterinar, učitelj.

Beseda iz besede

– Tvori besede (jajce, sulica, bodica, srce).
– Tvori besede (sok iz jabolk, potica iz rozin, čaj iz lipe).
– Iz česa je kaj?
– Poveži (bosonog, dobrosrčen, dolgonog).

S ali Z

– Vpiši s ali z.
– Vpiši k besedi s ali z ter sestavi povedi.
– Poveži besede s s ali z.

K ali H

– Vpiši k ali h.
– Vpiši k besedi k ali h ter sestavi povedi.
– Poveži besede s k ali h.

Lj ali Nj

– Izberi pravilen zapis besede in jo podčrtaj.
– Poimenuj, kar je na sličicah.
– Dokončaj besede.
– Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.

Nikalne povedi

– Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
– Zanikaj naslednje povedi.

Čigav

– Čigava je lahko barvica, miza, šotor?
– S pisanimi črkami napiši čigave so stvari.
– Dopolni povedi. Piši s pisanimi črkami.

Pika, vprašaj, klicaj, vejica

– Ali naslednjim povedim kaj manjka? popravi.
– Poveži (vejica, pika, klicaj, vprašaj).
– V povedi vstavi vejice.
– Dokončaj povedi. Uporabi besedo ker in pazi na ločilo pred njo.

Piktogrami

– Napiši, kaj pomenijo piktogrami.
– Ob sličici napiši ustrezno številko.

Števila

– Zapiši števila s številkami.
– Zapiši števila z besedo.
– V povedi poišči število in ga zapiši s številko.

Velika začetnica

– Podčrtaj občna imena.
– Izpiši lastna imena.
– Dopolni lastna in občna imena.
– Poveži občna imena z lastnimi.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .