nova.otroci.org

Nova otroci.org

Predšolski-Seštej in napiši

Igra “Seštej črke” je poučna dejavnost za predšolske otroke, kjer morajo otroci prešteti posamezne črke v vrstici in zapisati seštevek v obliki črk. Ta interaktivna igra spodbuja razumevanje števil in hkrati razvijanje črkovnih spretnosti, saj otroci prevajajo številke v obliko črk. Preštevanje črk in njihovo seštevanje v obliki črk omogoča predšolskim otrokom zabaven način, kako povezati števila z abecedo. Uporaba barvitih in jasno razloženih ilustracij v tej igri spodbuja otroško radovednost ter omogoča razvoj vizualnega razumevanja matematičnih in jezikovnih konceptov. S to igro predšolski otroci ne le štejejo, temveč tudi razvijajo svoje pisne spretnosti, ko zapisujejo rezultate v obliki črk.