nova.otroci.org

Nova otroci.org

2. Razred – Matematika

V drugem razredu se matematika nadgrajuje v raznolikosti števil in osnovnih matematičnih konceptov. Otroci se poglobijo v svet števil, se naučijo osnovnih računskih operacij in razvijajo sposobnost reševanja preprostih matematičnih problemov. Skozi igro, vizualne pripomočke in praktične primere razširjajo svoje razumevanje števil in oblikujejo osnove geometrije. Spodbuja se njihovo logično razmišljanje, razvijajo se strategije reševanja nalog ter se naučijo uporabljati matematiko v vsakdanjem življenju. Matematika v drugem razredu gradi trdne temelje za nadaljnje učenje, spodbuja radovednost in samozavest pri reševanju matematičnih izzivov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besedilne naloge

kuža Muri je imel včeraj 9 kosti, danes 3 manj;
klovn Smeško je včeraj nastopil 8 krat, danes pa 5 krat;
muca Copatarica je otrokom odnesla 4 modre, 5 rdečih copat;
David je pritekel na cilj drugi, Žiga pa štiri mesta za njim;
seštej števili 12 in 5;
seštevek dveh števil je 15. Prvo število je 7;
stric bo opremil novo stanovanje. Kupil bo naslonjač, mizo, 2 omari;
v dnevni sobi je v vazi 8 tulipanov. V kuhinji je vaza z enakim številom;
na veji sedi 5 vrabčkov. Prileteli so še 4 vrabčki.;
veverica je skrila v prvo duplo 11 lešnikov, v drugo 4 želode;
v omari ima Sara 5 plišastih medvedkov in 4 plišaste kužke;
če nekemu številu dodaš 6, dobiš 12. Katero število je to?

Geometrija

pobarvaj;
število likov iz zgornje naloge prikaži v tabeli;
nariši 4 ravne, 5 krivih in 6 sklenjenih črt;
razvrsti like po danih lastnostih v diagram;
nariši drugi del;
na črto zapiši ime lika;
s pomočjo slike odgovori na vprašanja;
nesklenjene črte skleni.

Kombinatorika

like razporedi na vse možne načine;
na koliko načinov lahko razporediš trikotnike?
dopolni;
razporedi zvezdice na vse možne načine;
like nariši v preglednico.

Manjkajoči člen

izračunaj manjkajoči člen;
dopolni;
izračunaj razliko.

Seštevanje in odštevanje do 10

izračunaj;
računaj. Poišči pare;
izpolni tabelo;
sestavi štiri račune.

Seštevanje in odštevanje do 20

izračunaj;
dodajaj 3;
odštevaj 4;
iz števil, ki so povezana s črto, zapiši račune seštevanja;
izpolni tabelo;
Janko in Metka sta nabirala lešnike;
mama je dala Manci 20 SIT. Za liziko je porabila 9 SIT.

Seštevanje in odštevanje do 100

izračunaj;
izračunaj vsoto števil;
vstavi znak <, >, =;
od vsote števil 40 in 50 odštej 80. Koliko dobiš?
dopolni tabelo;
od vsote števil 50 in 40 odštej razliko števil 80 in 60;
od 60 odštej vsoto števil 10 in 20. Koliko dobiš?

Števila do 20

dopolni;
vstavi znak <, >, =;
vpiši predhodnike in naslednike števil;
uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
dopolni tabelo;
v vsaki vrsti pobarvaj toliko krogov, kolikor jih narekuje številka.

Števila do 100

dopolni tabelo;
vpiši manjkajoča števila;
vstavi znak <, >, =;
uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
nadaljuj zaporedje;
pobarvaj tiste kroge, na katerih so zapisana števila večja od 24;
zapiši števila od največjega do najmanjšega.

Uvod v množenje in deljenje

dopolni;
račune seštevanja zapiši kot račune množenja;
zapiši v obliki množenja in izračunaj;
zapiši drugače in izračunaj;
Marko ima 14 krožcev. Razdeli jih na dva kupčka;
izračunaj račune. Pomagaj si s sličicami.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .