nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred – Zgodovina

V šestem razredu se zgodovina osredotoča na vpogled v različna obdobja in dogodke svetovne in domače zgodovine. Učenci raziskujejo raznolike kulturne, politične in gospodarske vidike preteklosti. Spoznavajo zgodovinske osebnosti in ključne dogodke, ki so oblikovali današnji svet. Razumevanje preteklosti gradi temelje za razumevanje sedanjosti in prihodnosti, hkrati pa spodbuja kritično razmišljanje o družbi. Učenci se učijo raziskovanja zgodovinskih virov ter razvijajo sposobnost analize in razumevanja različnih zgodovinskih obdobij.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


 OSTANKI PRETEKLOSTI

Zgodovina: Kaj je in kaj uči?

Zgodovina je veda, ki preučuje preteklost človeštva. Proučuje človeške družbe in kulture skozi čas, od prazgodovine do danes. Zgodovina se ukvarja z vsemi vidiki človeškega življenja, od političnih in gospodarskih sistemov do družbenih struktur in kulturnih praks.

Zgodovina nas uči o tem, kako so se ljudje v preteklosti soočali z izzivi in priložnostmi. Uči nas o vzponih in padcih civilizacij, o vojnah in miru, o revolucijah in reformah. Zgodovina nam pomaga razumeti sedanjost in prihodnost.

 ČLOVEK RAZMIŠLJA, USTVARJA, GRADI

Pregled gradnje človeških bivališč skozi zgodovinska obdobja, Od preproste hiše do sodobne stolpnice, Vrste gradbenega materiala.

Gradnja človeških bivališč je ključen element človeške zgodovine, ki odraža potrebo po zaščiti pred naravnimi elementi in prilagajanju okolju. Skozi različna zgodovinska obdobja so se tehnike gradnje in arhitekturni slogi spreminjali, od preprostih zavetišč prvih človeških skupnosti do kompleksnih struktur sodobnih mest.

 ZAČETKI ZNANOSTI, UMETNOSTI, VEROVANJA

Začetki  znanosti  v  času  prvih  visokih kultur, Mumificiranje v starem Egiptu in začetki medicine, Začetki matematike in astronomije.

Začetki znanosti v času prvih visokih kultur so se zgodili v obdobju razcveta starih civilizacij, kot so Mezopotamija, Egipt, Indija in Kitajska. Te civilizacije so izkazovale napredne družbene strukture, razvito kmetijstvo ter kompleksne verovanjske sisteme, ki so spodbujali razvoj znanosti. Ljudje v teh civilizacijah so začeli opazovati naravne pojave in iskati vzorce v njihovem delovanju.

NAČIN ŽIVLJENJA

Družina skozi zgodovino, Položaj in vloga moških, žensk in otrok, Vzgoja otrok skozi zgodovino.

Način življenja je izjemno pomemben del človeške zgodovine, saj so se skozi čas spreminjale družinske strukture, vloge posameznikov in način, kako so bile vzgajane nove generacije. Pogled na družino skozi zgodovino razkriva, kako so se družbene vloge in pričakovanja spreminjala ter kako so se razvijale norme in vrednote, ki so določale družinsko življenje.

KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina v svetu predstavlja izjemno bogastvo človeštva, ki ga je ustvarjalo skozi stoletja različnih civilizacij, kultur in narodov. Gre za zapuščino umetnosti, arhitekture, literature, običajev, jezikov, verskih obredov, tradicij in še mnogih drugih elementov, ki so oblikovali identiteto človeške družbe skozi zgodovino.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .