nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Kemija

V devetem razredu kemija nadgrajuje osnovno znanje in se osredotoča na bolj kompleksne kemijske koncepte. Učenci raziskujejo kemijske reakcije, strukturo snovi in osnove organske kemije. Poglobijo se v razumevanje periodnega sistema elementov ter kemijskih vezi. Preučujejo tudi koncepte kislin, baz in raznolike kemijske reakcije. Z eksperimenti in laboratorijskimi vajami razvijajo praktično razumevanje kemijskih procesov in povezavo med teorijo in praktičnimi aplikacijami. Kemija v devetem razredu spodbuja kritično razmišljanje, razumevanje osnovnih kemijskih zakonitosti ter pomen kemije v vsakdanjem življenju.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Kemija

– Ogljikovodiki-vezi
– Ogljikovodiki-formule
– Ogljikovodiki-poimenovanje
– Ogljikovodiki-strukturna formula
– Ogljikovodiki-racionalna formula
– Ogljikovodiki-molekulska formula
– Ogljikovodiki-modeli
– Ogljikovodiki-razvejani-poimenovanje
– Ogljikovodiki-verižna izomerija
– Ogljikovodiki-položajna izomerija
– Ogljikovodiki-izomerija-vaje
– Ogljikovodiki-lastnosti-temperatura
– Ogljikovodiki-lastnosti-gostota in topnost
– Ogljikovodiki-lastnosti-gorenje
– Ogljikovodiki-nafta
– Ogljikovodiki-vplivi na okolje
– Ogljikovodiki-substitucija in adicija
– Ogljikovodiki-polimeri
– Kisikove organske spojine-uvod
– Kisikove organske spojine-alkoholno vrenje
– Kisikove organske spojine-alkoholi-lastnosti
– Kisikove organske spojine-delitev alkoholov
– Kisikove organske spojine-poimenovanje alkoholov
– Kisikove organske spojine-oksidacija alkoholov
– Kisikove organske spojine-dehidriranje alkohola
– Kisikove organske spojine-funkcionalna izomerija
– Kisikove organske spojine-karboksilne kisline
– Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-poimenovanje
– Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-lastnosti
– Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-estri
– Kisikove organske spojine-poimenovanje
– Kisikove organske spojine-pisanje formul
– Kisikove organske spojine-maščobe
– Kisikove organske spojine-maščobe-delitev
– Kisikove organske spojine-maščobe-lastnosti
– Kisikove organske spojine-maščobe-emulzije
– Kisikove organske spojine-mila
– Kisikove organske spojine-mila-delovanje
– Kisikove organske spojine-ogljikovi hidrati
– Kisikove organske spojine-monosaharidi
– Kisikove organske spojine-disaharidi
– Kisikove organske spojine-polisaharidi
– Kisikove organske spojine-kondenzacija
– Kisikove organske spojine-utrjevanje
– Dušikove organske spojine-uvod
– Dušikove organske spojine-amini
– Dušikove organske spojine-aminokisline
– Dušikove organske spojine-peptidna vez
– Dušikove organske spojine-beljakovine-delitev
– Dušikove organske spojine-beljakovine-pomen
– Dušikove organske spojine-beljakovine-lastnosti
– Dušikove organske spojine-encimi
– Hranila in živila
– Hranila
– Energijska vrednost živil
– Kemijski račun-ponovitev ar, mr
– Kemijski račun-množina snovi
– Kemijski račun-molska masa
– Kemijski račun-vaje
– Kemijski račun-zakon o ohranitvi mase
– Kemijski račun-računanje


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .