nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Matematika

V devetem razredu se matematika osredotoča na kompleksnejše koncepte, kot so algebrske izračune, geometrija in statistika. Učenci raziskujejo reševanje enačb, delo s funkcijami in analizo grafov. Poglobijo se v geometrijske koncepte, kot so trigonometrija in geometrijske transformacije. Poleg tega se učijo statističnih analiz, verjetnosti in kombinatorike. Matematika v devetem razredu spodbuja logično razmišljanje, reševanje kompleksnih problemov in uporabo matematike v različnih kontekstih.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Enačbe

Enačbe

Geometrijski elementi – prostor

Geometrijska telesa delitev
Mreže geometrijskih teles
Odnosi med geometrijskimi elementi
Razdalje v prostoru

Izrazi

Izrazi
Izrazi besedilne naloge
Izrazi besedilne naloge geo
Kvadrat dvočlenika
Produkt vsote razlike
Razstavljanje izrazov

Krogla

– Krogla

Linearna funkcija

– Funkcija

Piramide

– Enakorobe piramide opis
– Piramida mešane naloge
– Piramida opis
– Pitagorov izrek 3 strana piramida
– Pitagorov izrek 4 strana piramida
– Pitagorov izrek 6 strana piramida
– Pravilna 3 strana piramida
– Pravilna 4 strana piramida
– Pravilna 6 strana piramida

Prizme

– 3 strana prizma
– 4 strana prizma
– Kocka
– Kvader
– Pravilna 3 strana prizma
– Pravilna 4 strana prizma
– Pravilna 6 strana prizma
– Prizma
– Prizma opis

Sestavljena telesa

– Sestavljena telesa

Sorazmerje in podobnost

– Podobnost
– Razmerje in sorazmerje
– Razmerje – Sorazmerje in podobnost

Srednje vrednosti

– Srednje vrednosti
– Srednje vrednosti razpršenost

Stožec

– Stožec lastnosti
– Stožec opis
– Stožec Pitagorov izrek
– Stožec površina
– Stožec prostornina

Valj

– Enakostranični valj
– Valj
– Valj opis

Verjetnost

– Verjetnost

Vrtenine

– Vrtenine


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .