nova.otroci.org

Nova otroci.org

6. Razred – Matematika

V šestem razredu se matematika nadgrajuje v kompleksnost in abstrakcijo. Učenci se poglobijo v algebraične koncepte, učijo se reševanja enačb ter nadaljujejo z delom s celimi števili, decimalnimi števili in ulomki. Raziskujejo tudi geometrijske principe, kot so razmerja, proporcionalnost in preprosti geometrijski izračuni. Skozi praktične primere in vaje razvijajo razumevanje abstraktnih matematičnih konceptov ter se učijo uporabljati matematiko v vsakdanjem življenju. Matematika v šestem razredu gradi trdne temelje za nadaljnje študije matematike in spodbuja logično razmišljanje ter analitične spretnosti učencev.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Decimalna števila

– Decimalna števila na številskem poltraku
– Decimalno število
– Desetiški ulomki
– Urejanje decimalnih števil po velikosti
– Zaokroževanje decimalnih števil

Enačbe in neenačbe

– Enačbe
– Neenačbe

Kot

– Opredelitev kota
– Primerjanje kotov
– Seštevanje in odštevanje kotov
– Skladna kota
– Vrste kotov

Krožnica in krog

– Krožni izsek in krožni lok
– Krožnica in krog
– Krožnica in premice

Merimo

– Čas
– Denar
– Masa
– Dolžina
– Ploščina
– Tekočine

Merjenje kotov

– Merjenje kotov
– Računanje s koti
– Sovršni koti in sokoti

Množenje in deljenje decimalnih števil

– Deljenje decimalnih števil
– izrazi besedilne naloge
– Množenje decimalnih števil
– Množenje in deljenje decimalnih številk s potencami št 10

Naravna števila

– Predhodnik in naslednik
– Primerjanje in urejanje
– Rimske številke
– Štejemo
– Velika števila
– Zaokroževanje števil

– Osnove računske operacije
– Računski zakoni
– Številski izrazi

Obdelava podatkov

– Drevesni prikaz stolpični diagram
– Piktogram in stolpični diagram
– Stolpični in tortni diagram
– Stolpični Vennov in Carrollov diagram
– Tortni diagram preglednica

Obseg in ploščina

– Obseg
– Obseg in ploščina
– Obseg pravokotnika in kvadrata
– Ploščina pravokotnika in kvadrata

Osnovni geometrijski elementi

– Dve premici v ravnini
– Geometrija preveri se
– Poltrak in daljica
– Ravnina točka premica
– Razdalja med dvema točkama
– Razdalja med premicama
– Razdalja med točko in premico

Površina kocke in kvadra

– Mreža kocke in kvadra
– Površina kocke in kvadra

Prostornina

– Enote za merjenje prostornine
– Pretvarjanje kubičnih enot
– Primerjanje prostornin
– Prostornina in enote za tekočine
– Prostornina kocke in kvadra

Seštevanje in odštevanje decimalnih števil

– Besedilne naloge in izrazi
– Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
– Seštevanje in odštevanje decimalnih števil besedilne naloge

Ulomki

– Deli celote in ulomki
– Ponazoritev ulomka
– Primerjanje ulomkov
– Še o ulomkih
– Ulomki in besedilne naloge


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .