nova.otroci.org

Nova otroci.org

Računanje z ulomki

Računanje z ulomki v osnovni šoli učence navaja na razumevanje delitve in združevanja količin ter jih pripravlja na bolj abstraktne matematične koncepte. Učenci se v procesu računanja z ulomki učijo primerjati velikosti, seštevati, odštevati, množiti in deliti ulomke, kar poglobi njihovo razumevanje deljenja celot in delov. Računanje z ulomki spodbuja kritično razmišljanje, saj učenci razvijajo sposobnost analize in reševanja matematičnih problemov v kontekstu deljenja in kombiniranja različnih količin. Učitelji uporabljajo različne metode, vključno s konkretizacijo, grafičnimi prikazi in abstraktnimi pristopi, da bi olajšali učencem razumevanje računanja z ulomki. Računanje z ulomki je ključen del matematičnega učnega načrta, saj omogoča učencem, da razvijejo trdno temeljno razumevanje deljenja in množenja v matematiki.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Računanje z ulomki – stran 1

Seštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem horizontalno, Seštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami horizontalno, Seštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca horizontalno, Seštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami horizontalno, Odštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem horizontalno, Odštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami horizontalno, Odštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca horizontalno, Odštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami horizontalno, Množenje ulomkov s skupnim imenovalcem, Množenje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami, Množenje ulomkov brez skupnega imenovalca, Množenje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami.

Računanje z ulomki – stran 2

Deljenje ulomkov s skupnim imenovalcem, Deljenje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami, Deljenje ulomkov brez skupnega imenovalca, Deljenje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami, Seštevanje ulomkov, Odštevanje ulomkov, Množenje ulomkov, Deljenje ulomkov, Pravilni ulomki, Nepravilni ulomki, Nepravilni ulomki brez ostanka, Imenovalec 2, imenovalec 3-4, Nepravilni v mešano : Imenovalec 2, imenovalec 3-4

Računanje z ulomki – stran 3

Primerjava ulomkov, Pravilni ulomki, Nepravilni ulomki, Enakovredni ulomki, Cela števila, Ulomki na 2 decimalki, Ulomki na 3 decimalke, Ulomki na 4 decimalke, Ulomki na številski črti, Seštevanje ulomkov več operacij, Odštevanje ulomkov več operacij, Množenje ulomkov več operacij, Deljenje ulomkov več operacij.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .