nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Angleščina

V devetem razredu angleščina nadgrajuje jezikovne spretnosti s poudarkom na pisanju, razumevanju zahtevnejših besedil ter izboljšanju govornih veščin. Učenci se učijo tvoriti kompleksnejše strukture stavkov, razvijajo bogatejše besedišče ter analizirajo literarne tekste. Poudarek je tudi na bolj napredni slovnici in pravilni rabi jezika. Poleg tega raziskujejo kulturne vidike angleško govorečih držav in se poglobijo v literarno interpretacijo. Angleščina v devetem razredu spodbuja razvoj komunikacijskih veščin in pripravlja učence na bolj kompleksne jezikovne izzive.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Angleščina

Want to would like to like ing
Too enough on my own
Present sipmle P Continuous
Present perfect past participles
Present perfect and past simple
Past simple Past continuous
Ing forms
If clause passive
Had to could
Expressing regret adjective order


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .