nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – DVZ in Etika

V osmem razredu se predmet državljanska vzgoja in etika osredotoča na razumevanje vrednot in odgovornosti državljanov. Učenci raziskujejo etična vprašanja, razpravljajo o pravičnosti in enakosti ter se osredotočajo na razumevanje človekovih pravic. Spoznavajo delovanje demokratičnih sistemov, pomen sodelovanja v družbi ter etične vidike odločanja. Predmet spodbuja razvoj moralnih vrednot, empatije in etičnega razmišljanja. Učenci se učijo razreševati moralne dileme ter razvijajo odgovornost do skupnosti in družbe.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Družba prihodnosti

– Koliko časa živi in deluje človeštvo na planetu?
– Zakaj dolgo s svojim delom človeštvo ni spreminjalo podobe planeta?
– Od česa so neKaj tisoč let živeli ljudje?
– Ali so s temi dejavnostmi bistveno spreminjAli naravo?
– Kje so pred približno 10 000 leti začeli kmetovati?
– Kaj so naredili, da bi pridobili polja?
– Kaj zadnjih 200 let deluje na planetu?
– Kaj izdela industrija?
– Kaj se zgodi z izdelki, ko niso več uporabni?
– V katerem stoletju se je začel način življenja naglo spreminjati?
– V katerem stoletju se je zgodilo največ sprememb?
– Kako so potovAli pradedki in prababice?
– Kdo je začel šele uporabljati osebne avtomobile, avtobuse in letala?
– Kdaj so začeli uporabljati električne naprave?
– Katere električne naprave so začeli uporabljati v petdesetih in šestdesetih letih?
– Kaj se zgodi s hrano v hladilniku?
– s pomočjo česa deluje hladilnik?
– Kaj se potem zgodi s tem plinom?
– Kako visoko pride ta plin v ozračje?
– Kaj se tam dogaja s tem plinom?
– kakšna je naloga ozona?
– Kakšne hladilnike delajo sedaj?
– Kdo je začel prvi opozarjati na zmanjševanje ozonske zaščite?
– Koliko časa so potrebovAli državni voditelji, da so dojeli, da je položaj resen?
– Kaj so pred dvema letoma storili državni voditelji?
– kakšen dogovor so podpisali?
– Kaj se dogaja s temperaturo zemeljskega ozračja?
– Kaj uporabljamo za delovanje strojev in termoelektrarn, za ogrevanje stanovanj ?
– Kaj so fosilna goriva?
– Kaj nastaja ob izgorevanju teh goriv?

Generacije in kulture

– Kaj pomeni beseda generacija?
– O katerih generacijah lahko govorimo?
– Ali lahko generacije prepoznamo tudi v družini?
– Katere generacije prepoznamo v družini?
– Ali je za generacijo najbolj pomembna starost?
– Kaj je najbolj pomembno za generacije?
– Kakšne naloge opravljajo otroci in mladostniki?
– Kakšne naloge opravljajo starši?
– Kakšne naloge opravljajo stari starši?
– Ali je generacija vedno samo skupina prebivalstva?
– Na kaj vplivajo zgodnje mladostnikove izkušnje?
– Ali so se odrasle generacije v preteklih stoletjih ukvarjale z mladimi generacijami?
– Kdo so bili razsvetljenci?
– Na kaj so opozorili razsvetljenci v 18. stoletju?
– Na kaj so tedaj postale pozorne starejše generacije?
– Kaj so v 19. stoletju uvedli v Evropi?
– Kaj so začele šole deliti s starši?
– Zakaj se je podaljševalo obdobje med otroštvom in odraslostjo?
– Kako imenujemo obdobje med otroštvom in odraslostjo?
– Kakšno je obdobje mladostništva?
– Zakaj je dane sprehod v odraslost precej raztegnjen?
– Kje se ljudje šolajo po dvajsetem letu?
– Zakaj so mnogi mladi še po dvajsetem letu ekonomsko odvisni od staršev?
– Katera je ena poglavitnih znamenj odraslosti?
– Kaj je za mnoge mlade mladost?
– Ali tudi odrasli kdaj sanjajo o mladosti?
– Zakaj odrasli sanjajo o mladosti?
– Ali je slovenska družba dobro poskrbela za starejšo generacijo?
– Kako je slovenska družba dobro poskrbela za starejšo generacijo?
– Kaj dobiva večina starejših ljudi?

Poklic in delo

– Katere so naravne dobrine?
– Kakšen ekonomski problem ima vsak človek?
– S čim človek povcečuje količino dobrin?
– Kako mora gospodariti s svojimi dobrinami, da bi zadovoljil vsaj poglavine potrebe in želje?
– Ali med dobrine štejemo le izdelke?
– Kako imenujemo dobrine, ki jih opravita zdravnik ali mehanik?
– Ali vsak sam izdela vse izdelke, ki jih potrebnuje ali sam zase opravi vse potrebne storitve?
– Kaj delamo z dobrinami?
– Kakšna je bila včasih menjava?
– Zakaj je bila ta menjava zelo nerodna?
– Kje so že v starih časih  ponujali svoje izdelke in storitve?
– Kdo je bil na trgu?
– Kaj so vedeli prodajalci?
– Kaj postanejo izdelki in storitve, ki se prodajajo na trgu?
– S čim se lahko kupi blago?
– Kaj naredijo prodajalci s prodajo svojega blaga?
– Kaj je možno narediti z denarjem?
– Kje se srečujejo pridelovalci zelenjave in kupci?
– Kaj dela kupec preden kupi zelenjavo?
– Ali se vsi ponudniki izdelkov in storitev srečajo  s kupci?
– Kdo poskbi za menjavo?
– Kje trgovci podajajo blago?
– Kje se lahko danes ponudniki in kupci dogovorijo o nakupu?
– Ali je trg nujno narejen iz stojnic in prodajalnih pultov, za katerem stojijo prodajalci?
– Ali pri plačilu vedno uporabljamo pravi papirnati denar?
– Kje imajo ljudje  denar?
– Kaj izročijo prodajalcu, ko kupijo nek izdelek?
– Kdaj je na trgu cena zelenjave višja?
– Zakaj so cene zjutraj višje?
– Zakaj popoldan prodajalci znižajo cene?

Urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije

– Kdaj govorimo o demokraciji?
– Kateri dve demokraciji razlikujemo?
– Kaj je značilno za demokracijo z neposredno udeležbo državljanov v politiki?
– Kje so že imeli takšno demokracijo?
– Kje so lahko sodelovali državljani v antičnih atenah?
– Kaj je bila pomanjkljivost antične demokracije?
– Kaj je značilno za predstavniško demokracijo?
– Kdo je razvil to obliko demokracije?
– Katero demokracijo imamo v sloveniji?
– Česa se udeležijo državljani, ko se morajo odločiti o izjemno pomembnem vprašanju?
– Kaj izbirajo državljani na volitvah?
– Kaj se zgodi, ko volivci izberejo svoje predstavnike (poslance) v državnem zboru?
– O čem odločajo v njihovem imenu?
– Kako so nastale moderne demokratične države?
– Kakšno misel so začeli zagovarjati filozofi in umetniki?
– Kaj je bistvo liberalne razlage družbe?
– Ali imajo v naši skupnosti vsi enake interese?
– Zakaj državljani sodelujejo v politiki?
– Za Katero stranko bo volil tisti, ki je brezposeln?
– Kakšne skupne interese imamo slovenski državljani?
– Kako imenujemo vse te interese?
– Za Kaj moramo skrbeti, ko želimo uresničiti svoje interese?
– Kaj se zgodi, če se posameznik ne strinja z zakonom?
– Kakšen dogovor obvezno velja za vse slovenske državljane?
– Kaj bi se zgodilo, če državljani v naši skupnosti ne bi spoštovali zakone?
– Kaj bi se potem zgodilo s slovenijo?
– Kdaj demokracija dobro deluje?
– Kdaj je odločanje pregledno?
– Kje so napisane pristojnosti?
– Kaj je vsak državljan dolžan?

Vere in verovanja, krščanstvo

– Kako še lahko rečemo verstvo?
– Zakaj se tudi v šoli učimo o verstvih?
– Kaj je značilno za verne?
– Kaj sestavljajo verni z drugimi vernimi posamezniki, ki so sprejeli isto vero?
– Kaj je verska skupnost?
– Kaj nam govorijo nešteta znamenja?
– Po kom nosijo imena mnoga slovenska mesta?
– Naštej neKaj imen, ki nosijo imena svetnikov!
– Kaj stoji v mestih, vaseh in na gričih?
– Koliko cerkva je v sloveniji?
– Katerih cerkva je največ?
– Katere cerkve so prvovrstni kulturni spomeniki?
– Kaj stoji ob cestah?
– Kaj je ob robu naselij?
– Kaj je na pokopališčih?
– Kaj se dogaja ob praznikih?
– Kaj ljudje delajo v romarskih središčih?
– Kaj prikazujejo nekatera najlepša slikarska in kiparska dela?
– Naštej grške bogove!
– Naštej krščanske svete osebe!
– Naštej svetnike!
– Kje pogosto predvajajo cerkveno glasbo?
– Ali so na radiu ali televiziji oddaje, ki so posebej pripravljene za vernike?
– Za koga so pomembni verski prazniki in verske dejavnosti?
– Katere praznike praznuje večina ljudi?
– Kakšnega izvora so ti prazniki?
– Ali se vsi ljudje zavedajo kakšnega izvora so ti prazniki?
– Kateri verski prazniki so prazniki vseh državljanov?
– Kaj se zgodi ob takih praznikih?
– Kdaj praznujemo božič?
– Kakšen praznik je božič?
– Kdaj je velika noč?
– Kakšen praznik je velika noč?
– Kdaj praznujemo veliki šmaren?
– Kakšen praznik je veliki šmaren?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .