nova.otroci.org

Nova otroci.org

5. Razred – Naravoslovje

V petem razredu se predmet naravoslovje osredotoča na razumevanje narave, znanosti in tehnologije. Učenci se učijo o življenju v ekosistemih, raznolikosti rastlin in živali ter medsebojnih odnosih v naravi. Poleg tega raziskujejo osnove znanstvenega razmišljanja, izvajajo preproste eksperimente in raziskujejo naravne pojave. Skozi praktične primere razvijajo radovednost do okolja in razumevanje osnovnih znanstvenih konceptov. Predmet spodbuja tudi ozaveščanje o pomenu tehnologije in njenem vplivu na vsakdanje življenje ter spodbuja kritično razmišljanje o vplivu človeka na okolje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Naravoslovje

– Katere snovi zavzemajo določen prostor?
– Ali plini tudi zavzemajo določen prostor?
– S čim stiskamo zrak, ki zavzema prostor okoli nas, v zračnico?
– Kako imenujemo velike strojne tlačilke?
– Ali kamnito kocko lahko stisnemo, da bi postala manjša?
– Katere stvari pa lahko stiskamo?
– Kdaj predmeta zavzemata enako prostornino in enako tehtata?
– Ali se prostornina in teža snovi spremenita, če snov različno oblikujemo?
– Ali pline lahko stiskamo?
– Katerih snovi ne moremo stiskati?
– Ali se spremeni teža plina, če ga stisnemo ali razširimo?
– Kje hranimo drobnozrnate snovi, snovi v prahu, tekočine in pline?
– Kje hranimo zrnate in prašnate snovi?
– V kakšnih posodah moramo hraniti vodo in pline?
– Iz katerih snovi morajo biti posode za shranjevanje vode in plina?
– Kje so shranjene različne snovi in izdelki?
– Kako imenujemo te posode, škatle in zaboje?
– Iz česa so steklenice?
– Iz česa so plastenke?
– Iz česa so pločevinke?
– V kakšni embalaži hranimo pline?
– Iz česa so jeklenke?
– Kaj nam ostane, ko snov porabimo?
– Kako največkrat konča prazna posoda?
– Kaj sestavlja večino odpadkov?
– Kaj lahko naredimo z embalažo?
– Kaj s staro embalažo naredijo v tovarni?
– Kakšen je gozd, Kjer so razdalje med drevesi velike?
– Kako rastejo drevesa v gostem gozdu?
– So tudi snovi lahko različno goste?
– Katera kocka je težja, iz lesa ali iz železa, če sta enako veliki?
– Kaj je gostejše voda ali olje?
– Ali lonček gostejše snovi tehta več ali manj kot lonček manj goste snovi?
– Kaj se zgodi, če kamen spustiš v vodo?
– Zakaj kamen potone?
– Kaj se zgodi če v olje zlijemo žlico vode?
– Kdaj snov plava?
– Kdaj snov potone?
– Ali ima led večjo ali manjšo gostoto kot voda?
– Zakaj les plava na vodi?
– Kaj se zgodi, če vodi dodamo sladkor?
– Kaj je prst?
– Kako je nastal humus?
– Kaj je v praznih prostorčkih med trdnimi delci?
– od česa je odvisno, koliko je v prsti vode in zraka?
– Kaj se zgodi, če je veliko padavin?
– česa je v prsti več med sušo?
– Zakaj nastaja različna prst?
– Kaj je v peščeni prsti?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .