nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Fizika

V osmem razredu se predmet fizika posveti bolj kompleksnim fizikalnim konceptom. Učenci se učijo o zakonih gibanja, sili in energiji ter se poglabljajo v razumevanje elektromagnetizma. Raziskujejo teme kot so zvok, svetloba in toplota ter osnove optike. S praktičnimi poskusi in laboratorijskimi vajami razvijajo razumevanje fizikalnih pojavov in povezav med teorijo in praktičnimi aplikacijami. Predmet spodbuja analitično razmišljanje, logično povezovanje fizikalnih pojmov ter razumevanje vpliva fizike na vsakdanje življenje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Kaj je fizika

– Kaj je fizika križanka
– Osnovne količine predpone
– Pretvarjanje enot

Sile

– Medsebojno delovanje teles
– Merjenje sil
– O silah teorija
– Ravnovesje sil
– Razstavljanje sil
– Risanje sil
– Sestavljanje nevzporednih sil
– Sestavljanje vzporednih sil
– Sila teže
– Telo na klancu
– Trenje
– Upor

Tlak

– Gostota
– Gostota specifična teža pretvarjanje
– Gostota specifična teža računanje
– Hidrostatični tlak
– Ploščina
– Prostornina
– Računanje tlaka
– Specifična teža
– Tlak teorija
– Tlak v tekočinah
– Vzgon in plavanje
– Zračni in hidrostatični tlak
– Zračni tlak

Enakomerno gibanje

– Enakomerno gibanje
– Gibanje
– Graf s(t)
– Graf v(t)
– Hitrost
– Računanje hitrosti
– Risanje grafa s(t)
– Tir gibanja

Svetloba

– Barvni spekter
– Človeško oko
– Leče
– Lom svetlobe
– Zorni kot
– Odboj svetlobe
– Odbojni zakon
– Optične naprave
– Preslikave z zbiralno lečo
– Razpršilna leča
– Zbiralna leča

Vesolje

– Galaksije
– Gibanje lune
– Gibanje Zemlje
– Gravitacijska sila
– Nebesna telesa
– Orientacija na nebu
– Osončje
– Osnovni pojmi
– Ozvezdja
– Planeti
– Poleti v vesolje
– Zgodovina astronomije
– Vesolje
– Značilnosti planetov
– Zvezde


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .