nova.otroci.org

Nova otroci.org

4. Razred – Angleščina

V četrtem razredu se učenci angleščine še bolj poglabljajo v jezik. Učijo se osnovnih stavčnih struktur, preprostih fraz in osnovne besedišče. Skozi vaje, pesmi in igre razvijajo sposobnost razumevanja in izražanja v angleškem jeziku. Poleg tega raziskujejo kulturo angleško govorečih držav in se spoznavajo z običaji ter tradicijami. Angleščina v četrtem razredu gradi temelje za nadaljnje učenje tujih jezikov in spodbuja radovednost ter razumevanje drugih kultur.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Angleščina

– Match. Poveži.
– Complete. Dopolni.
– Colour. Pobarvaj.
– Unscramble the words. Razvozljaj besede.
– Find and circle toys. Poišči in obkroži igračke.
– Find and circle things you can find in a park. Poišči in obkroži stvari, ki jih najdeš v parku.
– Find and circle furniture. Poišči in obkroži pohištvo.
– Write the answers. Napiši odgovore.
– four + ____ = nine, seven – ____ = three, ____ + two = eight.
– six + ____ = ten, nine – one = ____, two + zero = ____.
– Complete the crossword with numbers. Dokončaj križanko s števili.
– Count and write the words. Preštej in zapiši.
– Find seven body parts. Poišči sedem delov teles.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .