nova.otroci.org

Nova otroci.org

5. Razred – Družba

V petem razredu predmet družba razširja vpogled v zgodovino, geografijo ter družbene pojave. Učenci spoznavajo ključne dogodke in osebnosti zgodovine ter se poglabljajo v razumevanje družbenih struktur in institucij. Poleg tega raziskujejo geografske značilnosti sveta, raznolikost kultur ter pomen različnih držav. Predmet spodbuja kritično razmišljanje o družbi, njenem razvoju in vplivu na vsakdanje življenje. Skozi raznolike učne pristope učenci razvijajo širše razumevanje sveta, njegovih družbenih vidikov in kulturne pestrosti.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Družba

– Kaj je domači kraj?
– Kaj je domača pokrajina?
– Kako lahko opišemo domačo pokrajino?
– Ali se pokrajine med seboj razlikujejo?
– Po čem se pokrajine razlikujejo med seboj?
– Kaj je občina?
– Zakaj občine imenujemo tudi upravne enote?
– Kaj ima vsaka občina?
– Kaj je občinsko središče?
– Kaj je v občinskem središču?
– Kdo voli župana?
– Kje volijo župana?
– Na koliko časa volijo župana?
– Kdo pomaga županu pri delu?
– S čim si župan in občinski uradniki pomagajo pri skrbi za občino?
– Zakaj si pomagajo z zemljevidom?
– Na kaj so razdeljene nekatere občine?
– Na kaj so razdeljene mestne občine?
– Zakaj so občine razdeljene?
– Kdo lahko sporoči županu Ali predsedniku krajevne skupnosti, Kaj bi bilo potrebno urediti v domačem kraju?
– Kaj prikazujemo z zemljevidi?
– Kaj so značilnosti površja?
– Kaj je relief?
– Kdaj lahko uspešno uporabljamo zemljevide?
– Kako zemljevid prikazuje pokrajino?
– Kdo riše in dela zemljevide?
– Kako vemo Kaj se nahaja na zemljevidu?
– Kje najdemo vse znake, s katerimi si pomagamo pri branju zemljevida?
– Kje najdemo zemljevid domače pokrajine?
– katere sestavine ima zemljevid?
– Kaj nam pove naslov zemljevida?
– Kaj so zemljepisna imena?
– S čim so označene smeri neba?
– Kako določimo smeri neba, če vetrovnica ni narisana?
– Čemu služi mreža?
– Kaj nam pove datum?
– Kaj je na zemljevidu najtežje prikazati in brati?
– Kako so narisani zemljevidi?
– Čemu služi merilo?
– V kakšnem merilu so vedno narisani zemljevidi?
– Kaj pomeni, da so zemljevidi narisani v zmanjšanem merilu?
– Kako je lahko zapisano merilo?
– Ali vse tri vrste zapisa merila povedo isto?
– katero merilo je najlažje uporabljati?
– Kako lahko ugotovimo kolikšne so razdalje v resnici?
– S čim si pomagamo pri risanju v merilu?
– Kaj je tudi prikazano na zemljevidih pokrajin?
– Kako lahko prikažemo relief?
– Kaj kartografi potrebujejo za risanje reliefa?
– Kdo se ukvarja z merjenjem površja?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .