nova.otroci.org

Nova otroci.org

3. Razred – Matematika

V tretjem razredu se matematika nadgrajuje v raznolikost konceptov, ki zajemajo števila, geometrijo in osnovne računske operacije. Otroci nadaljujejo svojo pot v svetu števil in se učijo množenja, deljenja, ter osnov odstotkov in ulomkov. Razvijajo svojo sposobnost reševanja bolj kompleksnih matematičnih problemov ter spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. Skozi igro, vizualne pripomočke in praktične primere razširjajo svoje razumevanje in spretnosti v geometriji ter spoznavajo različne oblike in njihove lastnosti. Matematika v tretjem razredu spodbuja logično razmišljanje, kritično analizo in razvoj spretnosti reševanja problemov, kar gradi trdne temelje za nadaljnje učenje in uporabo matematike v različnih situacijah.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besedilne naloge

– Številu 27 dodaj 7, odvzemi 8, nato še prištej 9.
– V razredu je 20 učencev. V sosednjem razredu je 10 učencev več.
– Vsota je 36, drugi seštevanec je 8.
– Odštevanec je 8, razlika je 54.
– Vsoti števil 29 in 5 dodaj 9.
– Razliki števil 68 in 8 odvzemi 9.
– Razliki števil 8 in 65 dodaj razliko števil 8 in 9.
– Izračunaj vsoto 45 in 28.
– Izračunaj razliko števil 88 in 46.
– Izračunaj vsoto števil 25 in 49.
– Izračunaj razliko števil 89 in 56.
– Vsota je 87. Drugi seštevanec je 47. Koliko je prvi seštevanec?
– Lidija je olupila 14 jabolk, Mateja pa 12.
– Mama je razrezala torto na 16 kosov. Otroci so pojedli 7 kosov.
– Seštej vsoto in razliko 24 in 28.

Deli celote

– Pobarvaj polovico lika.
– Pobarvaj četrtino lika.
– Dopolni.
– Pobarvaj tretjino lika.
– Pobarvaj šestino lika.
– Pobarvaj petino lika.
– Pobarvaj osmino lika.

Geometrija

– Pobarvaj.
– Število likov prikaži v tabeli.
– Nariši 5 lomljenih sklenjenih črt in 5 lomljenih nesklenjenih črt.
– Razvrsti like po danih lastnostih v diagram.
– Nariši drugi del.
– Na črto zapiši ime lika.
– Katerih teles je največ?
– Katerih teles je najmanj?
– Koliko je kock in kvadrov skupaj?
– Koliko je valjev in krogel skupaj?
– Nesklenjene črte skleni.

Kombinatorika

– Like razporedi na vse možne načine.
– Na koliko načinov lahko razporediš trikotnike?
– Razporedi zvezdice na vse možne načine.
– Like nariši v preglednico.
– Razvrsti balone na vse možne načine.
– Nina , Mojca in Ana stojijo v koloni. Napiši vse možne kombinacije.

Liki

– Nariši dva skladna trikotnika.
– Poimenuj like in zapiši število oglišč in stranic.
– Pobarvaj četrtino lika.
– Pobarvaj tretjino vsakega lika.
– Obkroži četrtino narisanih predmetov.
– Obkroži polovico narisanih predmetov.
– Pobarvaj skladne like.
– Nariši šestkotnik in označi ogljišča.
– Kolikšen del lika je pobarvan?
– Nariši petkotnik in označi oglišča.
– Obkroži dve tretjini narisanih predmetov.

Poštevanka

– Izračunaj.
– Miha je odnesel na pošto 32 pisem in 14 razglednic.
– Osemkratnik števila 5 štirikrat zmanjšaj.
– Vpiši manjkajoče računske znake +, – , . , : .
– V tabelo vpiši večkratnike števil.
– Dopolni tabelo.
– Zmnožek števil 9 in 7 zmanjšaj za 16.
– Šivilja ima 35 gumbov. Na vsako obleko prišije 5 gumbov.
– David je naštel v snegu 18 ptičjih nožic in 8 pasjih.

Poštevanka 2,4,5,10

– Zapiši krajše.
– Dopolni tabelo.
– Zapiši večkratnike števila 4.
– Zapiši večkratnike števila 2.
– Nadaljuj zaporedje.
– Izračunaj (X5, X2, X10, X4)
– Seštej zmnožek števil 4 in 5 ter 3 in 2.

Poštevanka 3,6

– Zapiši krajše.
– Dopolni tabelo.
– Zapiši večkratnike števila 6.
– Z modro obkroži večkratnike števila 3, z rdečo pa večkratnike števila 6.
– Gospodar ima 6 glav goveje živine. Ima tudi štirikrat toliko kokoši, dvakrat toliko pujskov in 3 zajčke.
– Sadjar je kupil 36 sadnih dreves. 8 je hrušk, trikrat več je marelic, ostalo so češnje.
– Vpiši večkratnike števila 3.
– Izračunaj račune.
– Napiši večkratnike števila 6, ki so med 13 in 53.
– Špela je na travniku našla 7 triperesnih deteljic in 5 štiriperesnih deteljic.

Poštevanka 7,8,9

– V tabelo zapiši večkratnike števila 7.
– Tri deklice so šle nabirat zvončke. Vsaka je nabrala 9 zvončkov.
– Število 9 pomnoži s 7.
– Zmnožek je 63, prvi faktor je 7.
– Dopolni zaporedje.
– Zmnožek števil 9 in 8 zmanjšaj za 20.
– Jaka ima zelo rad jabolka. Vsak dan poje tri jabolka.
– Sosedov Lovro vsak dan trikrat objame svojega medvedka.
– Izračunaj račune.
– Poišči neznani člen.
– Poišči količnike.
– V modri vazi je 7 narcis, v rdeči vazi pa 8 krat več tulipanov.

Seštevanje in odštevanje do 1.000

– Izračunaj.
– Izračunaj razliko.
– Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT.
– Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200.
– Dopolni tabelo (seštevanec, seštevanec, vsota).
– Poišči neznani člen.
– Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300.

Števila do 100

– Vpiši števila, ki manjkajo.
– Vstavi znak <, >, =.
– Nadaljuj zaporedje
– Uredi števila od najmanjšega do največjega.
– Reši tabelo.
– Številu 78 dodaj 2 in odvzemi 8. Koliko dobiš?
– Izpolni tabelo. (število, povečaj za 4, zmanjšaj za 2)

Števila do 1.000

– Nadaljuj zaporedje
– Vstavi znak <, >, =.
– Zapiši z besedo
– Uredi števila od najmanjšega do največjega
– Reši tabelo.
– Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
– Besedo poveži z ustreznim številom
– Obkroži števila, ki so manjša od 780
– Izpolni tabelo (predhodnik, število, naslednik)


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .