nova.otroci.org

Nova otroci.org

1. Razred – Matematika vaje

V prvem razredu osnovne šole se matematika – vaje osredotoča na učenje osnovnih matematičnih konceptov skozi interaktivne naloge. Učenci se naučijo prepoznavati števila, osnove računanja in osnovne matematične simbole. Vaje so prilagojene njihovemu razvojnemu stopnji in vključujejo uporabo barvnih in likovnih elementov ter manipulativnih pripomočkov, ki otrokom olajšajo razumevanje matematičnih konceptov. Skozi igro in praktične naloge spoznavajo osnovne matematične operacije, kot so seštevanje, odštevanje in preprosto množenje ter deljenje. Matematične vaje v prvem razredu spodbujajo logično razmišljanje, razvoj osnovnih veščin in pripravljajo otroke na nadaljnje matematično učenje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Seštevanje do 10

Odštevanje do 10

Seštevanje in odštevanje do 10

Prej, za, vmes

Manjše, večje, enako

Manjkajoče številke


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .