nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred – Geografija

V sedmem razredu geografija razširja vpogled v raznolike vidike sveta, vključno z družbenimi, gospodarskimi in naravnimi elementi. Učenci se osredotočajo na kontinente, njihove značilnosti ter raznolike naravne in družbene pojave. Raziskujejo tudi globalna vprašanja, kot so podnebne spremembe in trajnostni razvoj. Skozi proučevanje svetovne geografije razvijajo razumevanje različnih kultur, vpliva človeka na okolje in medsebojnih povezav med državami. Geografija v sedmem razredu spodbuja kritično razmišljanje, razumevanje kompleksnosti sveta ter pomen mednarodnih odnosov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Geografija

– Koliko meri Azija skupaj z Evropskim delom Rusije in Turčije?
– V kolikem času se Zemlja zavrti za 360°?
– Glede na kaj ima vsak kraj svoj krajevni čas?
– V kateri svet spada Azija skupaj z Evropo?
– Kje poteka meja med Evropo in Azijo?
– Katera nižavja spadajo v Azijo?
– Kakšne so obale Azije?
– Katere podnebne pasove najdemo v Aziji?
– Katero najpomembnejšo značilnost podnebja najdemo v južnem in JV delu Azije?
– Na kaj vplivajo monsunski vetrovi?
– Kje živi Panda (danes)?
– V katerem delu Azije najdemo tajgo?
– S čem se ukvarjajo prebivalci Azije, ki živijo na skrajnem delu Sibirije?
– Kaj je stepa?
– Kje najdemo tropski deževni gozd?
– Katere velike geografske enote sestavljajo Azijo?
– Koliko svetovnega prebivalstva živi v Aziji?
– Kako je poseljena Azija?
– Kaj vpliva na zgostitev prebivalstva v Aziji?
– Kakšno vlogo imajo plavajoče hiše v Hongkongu?
– Opiši značilnosti rumene rase!
– Katera verstva najdemo v Aziji?
– Kje prevladuje hinduizem?
– Katere države Azije imajo najbolj razvito kmetijstvo?
– Kaj je jutovec?
– Katere države štejemo med Male Azijske Tigre?
– Kateri reki tečeta po zahodno Sibirskem nižavju?
– Kakšno podnebje najdemo v severni in srednji Aziji?
– Kakšna je povprečna temperatura v januarju v SV Sibiriji?
– Kateri so glavni energetski viri SND?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .