nova.otroci.org

Nova otroci.org

Predšolski-Preštej črke

Preštej črke je interaktivna igra za predšolske otroke, kjer morajo otroci prešteti posamezne črke v vrstici in zapisati seštevek kot številko. Ta dejavnost spodbuja otroško štetje in hkrati razvijanje številskih spretnosti, saj morajo otroci prepoznati in sešteti število posameznih črk v besedilu. Preštej črke lahko služi tudi kot priložnost za učenje abecede, saj otroci preštevajo vsako črko in hkrati prepoznavajo njihove oblike. Uporaba barvitih in privlačnih ilustracij v tej igri spodbuja otroško zanimanje za števila ter razvijanje vizualnega razumevanja matematičnih konceptov. S to igro predšolski otroci ne le štejejo črke, temveč tudi razvijajo svoje pisne spretnosti pri zapisovanju rezultatov v obliki številk.