nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Slovenščina

V osmem razredu slovenščina nadgrajuje razumevanje jezika in literature. Učenci se poglobijo v analizo literarnih del, raziskujejo različna literarna obdobja ter se osredotočajo na interpretacijo kompleksnejših besedil. Poleg tega se urijo v pisanju bolj kompleksnih besedil, vključno z razpravami in interpretacijo literarnih del. Slovnica postane bolj kompleksna, s poudarkom na slogovnih in retoričnih tehnikah. Slovenščina v osmem razredu spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, izboljšuje pisanje in razvija analitične sposobnosti.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Jezik

– Jezikovna družina
– Prevzete besede
– Sleng
– Slogovno zaznamovane besede
– Subjektivno in objektivno besedilo
– Umetnostno in neumetnostno besedilo

Jezik – glagol

– Glagol ponovitev
– Glagol število
– Glagolski naklon
– Glagolski vid
– Namenilnik
– Nedoločnik

Jezik – uradno besedilo

– Oblika uradnega pisma
– Uradno pismo

Jezik – večstavčna poved

– Večstavčna poved
– Vejica v podredni povedi
– Veznik

Jezik – večstavčna poved odvisni stavki

– Časovni odvisnik
– Dopustni odvisnik
– Krajevni odvisnik
– Načinovni odvisnik
– Namerni odvisnik
– Osebkov in predmetni odvisnik
– Osebkov odvisnik
– Pogojni odvisnik
– Predmetni odvisnik
– Prilastkov odvisnik
– Vzročni odvisnik

Jezik – večstavčna poved

– Pregled odvisnikov
– Vrste odvisnikov

Jezik – velika in mala začetnica

– Osebna lastna imena
– Raba male začetnice
– Stvarna lastna imena
– Zemljepisna lastna imena

Književnost – Anton Aškerc

– Čaša nesmrtnosti 1
– Čaša nesmrtnosti 2
– Čaša nesmrtnosti 3

Književnost – Anton Tomaž Linhart

– Anton Tomaž Linhart
– Županova Micka
– Županova Micka dramsko besedilo

Književnost – France Prešeren

– Kaj vem o Prešernu
– Primerjava pesmi Povodn mož in Turjaška Rozamunda
– Apel in čevljar
– Apel in čevljar sonet
– Črtomirjev govor
– Krst pri Savici
– O Vrba
– Povodni mož
– Turjaška Rozamunda

Književnost – Ivan Tavčar

– Tržačan
– Visoška kronika

Književnost – Janez Menart

– Kmečka balada

Književnost – Janko Kersnik

– Mačkova očeta

Književnost – Lev Nikolajevič Tolstoj

– Starejši brat

Književnost – Niko Grafenauer

– Življenje

Književnost – Pavel Golia

– Grajski vrtnar

Književnost – Valentin Vodnik

Valentin Vodnik – Razsvetljenec


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .