nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred – Slovenščina

V sedmem razredu se študij slovenščine razširi na bolj kompleksne jezikovne strukture. Učenci raziskujejo raznolike literarne vrste, kot so pesmi, eseji ter dramska dela, in se osredotočajo na interpretacijo in analizo besedil. Poglobijo se v literarna obdobja, preučujejo značilnosti književnih del ter se učijo kritičnega razmišljanja. Poleg tega se urijo v pisanju bolj kompleksnih besedil ter razvijajo sposobnost analize in interpretacije literarnih del. Slovenščina v sedmem razredu spodbuja razvijanje literarne občutljivosti ter izboljšuje pisanje in analitične sposobnosti.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Glagol

1. Podčrtaj pravilno obliko.

Učenci ne smejo nosit/nositi težkih torb.
Andrej ne bo mogel prit/priti pravočasno.
Urša, se greš strič/stričt/striči?
Matjaž gre igrat/igrati nogomet.
Mama je šla peč/pečt/peči pecivo.
Po tekmi moraš čim več spat/spati.

2. Vstavi glagol v ustrezni obliki; izbiraj med: oditi/odit, igrati/igrat, gledati/gledat, pospraviti/pospravit, obiskati/obiskat, pojesti/pojest, opleti/oplet, plesati/plesat.
Na črto napiši, ali boš vpisal nedoločnik ali namenilnik.

Uroš je tekel ___________________ tekmo. ___________________
Mateja ne sme ___________________ sošolke. ___________________
Ni mogla ___________________ krožnika juhe. ___________________
Prvošolci so se odšli ___________________ na igrišče. ___________________
Želela je ___________________ z Urošem. ___________________
Bilo je še zgodaj, zato ni hotela ___________________ domov. ___________________
Danes mora Tara ___________________ sobo. ___________________
Mama bo morala ____________________ gredice. ___________________

3. Odpravi napake.

Dekleti sta vstopile skozi zadnja vrata.
Miha bo bil avtomehanik.
Ali bosta vedve v petek utegnile priti na odprtje razstave?
Sošolec je začel govoriti po angleško.
Julijske Alpe je gorovje v severozahodni Sloveniji.
Ali mi lahko date malo sladkorja?

Kazalni zaimki

1. V povedih podčrtaj kazalne zaimke.

Take nesreče še nisem videl.
To poročilo smo že brali.
Na oni steni je visel urnik.
Tolikšnega nereda že dolgo nisem videl.
Vremenoslovci se ukvarjajo tudi s temi pojavi.
Bili smo na morju. Tam je najlepše.

2. Vstavi ustrezni kazalni zaimek.

______ učenci so vedno prijazni.
O ______ nesreči sem prebral v časopisu.
Pred _______ psi je treba bežati.
Včeraj je okoli Velenja divjala nevihta. _____ je uničila ves pridelek.
______ neurja pri nas še ni bilo.
Ali mogoče veste, čigav je _____ fant?

3. Iz naslednjih povedi prepiši kazalne zaimke in besedo/besedno zvezo.

a) Do nevihte pride, ko se vlažen in pregret zrak dviga in ohlaja, zato se vodna para spreminja v
kapljice vode in oblikuje kopasti oblak (kumulus); ta zelo hitro raste in iz njega nastane velik
nevihtni oblak (kumulonimbus).
b) Vsako minuto nastane na Zemlji 6000 bliskov oz. 1800 neviht; te povzročajo veliko škodo
(podrta drevesa, poškodovane strehe hiš …), včasih zahtevajo celo človeške žrtve.
c) Za orkan je značilen ogromen oblak (s premerom od 300 do 800 km). Ta ima v sredini oko, tj.
mirno območje, v katero prihaja suh in mrzel zrak; okrog česa pa se dviguje topel in vlažen
zrak ter se vrtinči v obliki široke spirale.

Moške sklanjatve

1. Vstavi pravilno obliko samostalnikov v oklepaju.

(NLB) _____________ ima poslovalnico v vseh večjih slovenskih krajih.
Se radi vozite z (letalo) _______________?
Raje se vozim z (motor) _______________.
Nad grškim junakom (Kiklop) _____________ sem se navdušil ob branju knjige o grški mitologiji.
Med plezanjem je zagledal (zlatorog) _______________.
Belih (čevlji) _______________ ne maram.
Ali poznaš koga, ki igra (klarinet) ______________?
Sestri sem za rojstni dan prinesla šopek (nagelj) _______________.

2. Kaj je prav? (Podčrtaj.)

Otroci so bili brez denara/denarja, zato si niso mogli kupiti niti zvezek/zvezka.
Njegovi lasi/lasje se hitro zmastijo, zato si je kupila nov šampon za lase/lasje.
Kaj pa njeni zobi/zobje? Občudujem njene bele zobe/zobje.
Moži/možje so s svojimi otroki/otroci čakali na avtobus.
Mama mi je iz Turčije prinesla škatlo dateljnov/dateljov.
Gospoda Pirtovška/Pirtovšeka sem srečal včeraj.
Soseda Vilija/Vilita so odpeljali v bolnišnico.
Pokličite, prosim, Marka/Markota.
Cerkev so po požaru/požarju v 16. stol. temeljito prenovili.

3. Nepravilno/-i besedo/-i v vsaki povedi podčrtaj, nato pa na črto napiši pravilno/-i.

Ostanki rimskega mosta so bili najdeni leta 1913. _____________________
Z Urošom sva šla s kolesi na Golovec. _____________________
Pred ravnateljnom se je lagal. _____________________
Ne morem sodelovati z bratrancom Srečkotom. _____________________
Trener je z Janitom zelo zadovoljen. _____________________
Brez Dragota ne bi bili popolni. _____________________
H karateju hodim z Jakatom Aplincom. _____________________

4. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju.

V pravljici Laži je imela mama tri (sin) _______________.
Ob sončnem zahodu so bili (vrh) ________________ gora videti škrlatno rdeči.
Tudi okoliška (hrib) _______________ sta se dobro videla.

Opravičilo

1. Preberi besedilo.

Velenje, 10. 2. 2023

OPRAVIČILO

Spoštovana g. razredničarka!

Moj sin Matej Avsec je imel visoko temperaturo, zato ga od 2. do 6. februarja 2023 ni bilo v šoli.

Prosim Vas, da mu zamujene ure opravičite.

Lepo Vas pozdravljam.

Marjeta Avsec

2. V prazna okenca vpiši manjkajoče podatke.

Pismo

1. Katere vrste pisem poznaš?

2. Napiši nagovore in pozdrave za naslednje naslovnike.

– za zobozdravnico.
– za strica.
– za bratranca.
– za učitelja.

Poved in stavek

1. Preberi povedi.

a) Učiteljica je prosila učence, naj naslednji dan prinesejo material za delo.
b) Pouk se začne ob 8.00.
c) Učiteljica je brala navodila, učenci pa so jo pozorno poslušali.
č) Ko je posijalo sonce, so pohodniki nadaljevali pot.

Iz koliko stavkov so povedi?

a) _______
b) ______
c) _______
č) ______

Pri vsaki povedi pojasni, kako si prišel do navedene številke.
a) ___________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________
č) ___________________________________________________________________________

2. Napiši

a) enostavčno poved: __________________________________________________________

b) večstavčno poved: ___________________________________________________________

3. Preberi povedi.
a) Primož!
b) Če bo lepo vreme, bomo šli na izlet.
c) Kdo je to naročil?
č) Ne bom.
d) Joj!

Katere povedi so

− enostavčne? _____________

− večstavčne? _____________

− brez osebne glagolske oblike? _____________

Povedek in osebek

1. V naslednjih stavkih podčrtaj povedek.

Prvošolci tečejo na jesenskem krosu.
Čistilka pometa hodnik.
Tudi občina Velenje prireja sprejem za odlične učence.
Davor je zmagal na atletskem troboju.
Jutri prinesite denar!
Bralno značko lahko opravljate do aprila.

2. Podčrtaj povedek in osebek.

Bratranec bo prišel na zabavo.
Oče mi bo kupil smuči.
Tajnica vnaša podatke v računalnik.
Ali pridete tudi vi?
Neža trenira atletiko.

3. Ali je osebek pravilno podčrtan? Če ni, odpravi napako.

Muzej vabi na razstavo osnovnošolce.
Oktet bo obogatil večer.
Vsi so občudovali sliko.
Predavatelj je govoril o črnih luknjah v vesolju.
Pianist bi igral na Bledu.
Karte je sošolka včeraj kupila pri blagajni.

4. Preberi naslednje povedi, nato pa na črte napiši, kdo kaj dela/bo naredil/.

Lepo rišeš. _____________
Ta film si bomo ogledali. _____________
Kam tako tečete? _____________
Lani je končala šesti razred. _____________
Veliko hodim v hribe. _____________

Povratni svojilni zaimek

1. Podčrtaj svojilne in povratne svojilne zaimke, jih vpiši v razpredelnico.

Metka, posodi mi svoj zvezek. Kar vzemi ga, Sonja.
Miha, si ti spil moj sok? Ne, Jure, še svojega ne morem, pa bom tvojega.

2. Svojilne zaimke nadomesti s povratnimi svojilnimi zaimki in tako popravi povedi.

Nalogo berem iz mojega zvezka. _______________________
Uroš je pogrešal njegova brata. _______________________
Pokazala mi je njeno risbo. __________________________
Dedek mi je pripovedoval o njegovem otroštvu. ______________________

3. Podčrtaj pravilno obliko zaimka.

Janez, mi lahko posodiš tvoje/svoje kolo?
Učitelj nam je predstavil našo/svojo novo sošolko.
Andreja, vračam ti tvoj/svoj zvezek.
Mojega/svojega očeta ni bilo na sestanek.
Ivana, povej mi tvojo/svojo telefonsko številko.

4. Vstavi pravilni zaimek v ustrezni obliki.

Kristina, si ti mlajša ali starejša od (tvoj/svoj) ____________________ sestre?
Vpišite, prosim, (Vaš/svoj) ____________________ naslov.
Oče je bil za konec tedna v (njegov/svoj) ___________________ rojstnem kraju.
Milena, zaupaj mi (tvoj/svoj) ____________________ skrivnost.
Tine je priznal (njen/svoj) ____________________ napako in se nam opravičil.
Pokažite (Vaš/svoj) ____________________ osebno izkaznico, prosim.

Predlog

1. Nariši 4 risbe, na katerih naj bosta kvadrat in krog, in sicer:

– pika nad kvadratom,
– pika v krogu,
– pika ob krogu,
– pika pod krogom.

2. Vstavi, kar manjka v drugi povedi.

Ko prideš iz šole, bomo kosili. ____ vrnitvi iz šole bomo kosili.
Ko boš končal z nalogo, boš gledal televizijo. ____ opravljeni nalogi boš gledal televizijo.
Preden boste pisali preizkus, se boš moral veliko učiti. ____ preizkusom se boš moral veliko učiti.

4. Vstavi, kar manjka.

____ avtom prispeš hitreje.
Škatlo zapri ____ pokrovom.
Na izlet gremo ____ avtobusom.
Jutri začnemo pisati ___ nalivnim peresom.
______ Simonom se nočem igrati.
Prijazno stopi ____ gospoda in ga pozdravi.
Obrnila sem se _____ gospe in jo prosila za pomoč.
Ne hodite ____ potoku.
____ sreči se mi je vse izšlo.
Poglej _____ gnezdu, če je žoga morda tam.

Stavčni členi

1. Podčrtaj povedek, osebek in predmet.

Učenci ne marajo ocen.
Ptica nosi mladičem hrano.
Učitelj je razlagal snov.
Maja se boji mame.
Počitnice se iztekajo.
Deklice si oblačijo krila.

2. Iz stavkov prepiši v preglednico navedene stavčne člene.

Mama kuha kosilo.
Kevin občuduje sestro?
Tat je ukradel torbico.
Profesor je telefoniral staršem.
O filmih se pogovarjajo fantje.

3. Podčrtaj povedek in predmet. Nato napiši na črto, v katerem sklonu je predmet.

Mamo sem videl. ______________
Zakaj ne poslušaš navodil? ______________
Ne pišite po vratih. ______________
Mojca je dobila nov plašč. ______________
Ne prepiraj se z učiteljem. ______________

Vprašalni zaimki

1. Preberi naslednje vabilo.

Velenje, 22. 10. 2023

Spoštovani starši!

Učenci in učenke OŠ Livada vas vabimo na decembrsko prireditev BOŽIČNI BAZAR.
Pripravili smo vam veliko čudovitih izdelkov, ki vam bodo polepšali praznične dni.
S kratkim programom in polnimi stojnicami vas bomo pričakali na športnem igrišču pred šolo, 30. 11. 2023, ob 17. uri. S seboj pripeljite tudi tete, strice, sosede…

Veselimo se srečanja z vami. Učenci in učenke OŠ Livada

2. Vstavi ustrezne vprašalne zaimke.

_______ je napisal vabilo? Učenci in učenke OŠ Livada.
_______ je namenjeno? Staršem.
_______ so ga napisali? 22. 10. 2023.
_______ naj povabijo s seboj? Tete, strice, sosede…
_______ jih bodo pričakali? S kratkim programom in polnimi stojnicami.
_______ jih bodo pričakali? Na igrišču.
_______ igrišču jih bodo pričakali? Na športnem.
_______ uri se začne prireditev? Ob 17. uri.
_______ se veselijo? Srečanja s starši.

3. Vstavi ustrezno obliko vprašalnega zaimka.

Pri (kdo) ________ bo kostanjev piknik?
S (kaj) _________ se najraje voziš?
S (kdo) _________ hodiš na morje?
O (kaj)__________ si se pogovarjala s prijateljico?
(Kaj) ___________ ne smeš povedati?

4. Vstavi ustrezno obliko zaimka kakšen.

__________________ prijatelja si želiš? O _______________ problemih ste govorili danes?

5. Odpravi napake.

S čem si narezala salame? Z nožem. Koga niste videli? Kolesa.
O komu sta se pogovarjali? O Petri. O kom razmišljaš? O potovanju.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .