nova.otroci.org

Nova otroci.org

Predšolski-Črkovne sestavljanke

Črkovne sestavljanke so odličen didaktični pripomoček za predšolske otroke, saj spodbujajo razvoj abecednih veščin na interaktiven način. Z uporabo črkovnih sestavljank predšolski otroci krepijo prepoznavanje črk, izboljšujejo ročne spretnosti in razvijajo koordinacijo med očmi in rokami. Sestavljanje črk v besede na sestavljankah pomaga otrokom pri osvajanju osnov branja in razvijanju fonološke ozaveščenosti. Črkovne sestavljanke so lahko tematsko obarvane, kar otrokom omogoča povezovanje med črkami in svetom okoli njih, spodbujajo tudi domišljijo. Uporaba črkovnih sestavljank v predšolskem obdobju predstavlja zabavno in učinkovito metodo, ki otroke navdušuje za učenje ter jim daje trdne temelje za nadaljnje pismenstvo.